Budget 2024: Mer forskning nära primärvården

Allt fler patienter får sin vård inom primärvården, till exempel på en vårdcentral. Då måste även forskningen följa med ut från sjukhusen. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

Region Stockholm ska i samverkan med näringslivet verka för fler kliniska prövningar. När allt fler patienter vårdas på primärvårdsnivå måste även forskningen följa med ut från sjukhusen. Regionstyrelsen ska arbeta vidare med att stärka primärvårdens andel av forskningsmedlen samt hur forskningen inom hälso- och sjukvården kan stärkas på systemnivå.

Stockholmsregionen är fortsatt ett nav för innovation och forskning, inte minst för life science. Regionstyrelsen ska fortsätta arbetet med att uppnå en stabil och strategisk medfinansiering till länets innovationshubbar, inkubatorer och science parks. Arbetet med internationella frågor, inklusive EU-frågor, fortsätter och ska stärkas.

Fler nyheter