Samarbetsprojekt om psykiskt välbefinnande

Vad är relevant för ungas psykiska välbefinnande och hur kan vi resonera kring det med hjälp av data? Det har varit frågeställningen för ett samarbetsprojekt mellan flera kommuner, KTH och Region Stockholm.

De första resultaten från forsknings- och innovationsprojektet ”Främjande av psykisk hälsa och välbefinnande hos unga – datadriven innovation” presenterades nyligen på en konferens om digitalisering för psykisk hälsa och välbefinnande.

Resultaten visar tydligt att kommunerna snabbt kan identifiera potentiella främjande insatser för unga i sin kommun, om de får rätt datastöd och om de har en god dialog mellan olika förvaltningar inom sin organisation.

–Det finns stor kunskap om riskfaktorer, psykisk ohälsa och psykisk sjukdom men vi behöver också förstå hur man utvecklar förmågor som stärker den psykiska hälsan och välbefinnandet, säger Clara Hellner, forsknings och innovationsdirektör i Region Stockholm.

 –Det finns många skäl att tala om psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande. Vi behöver också titta på det som fungerar – inte minst för att nyansera berättelsen om hur det är att vara ung i Sverige idag säger Clara Hellner.

Lärdomar och insikter från detta forskningsprojekt ska leda till fortsatt forskning men också till nya arbetssätt för kommuner som vill samarbeta mellan sina olika förvaltningar för att främja psykisk hälsa och välbefinnande hos unga (15-29 år). Det behövs innovativa arbetssätt för att arbeta med komplexa frågor som psykiskt välbefinnande. Förhoppningen är att projektet ska bidra till den utvecklingen.

Projektet genomförs i samverkan mellan Region Stockholm, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet, Lidingö stad och Nynäshamns kommun.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter