Besked om förlängning av kliniska forskartjänster

Region Stockholm utlyser varje år kliniska forskartjänster i samarbete med Karolinska Institutet. Tjänsterna finansierar forskning på halvtid i två år, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Nu har 31 kliniska forskare fått besked om förlängning av sina tjänster.

Satsningen syftar till att stärka och förnya den kliniskt inriktade medicinska forskningen. Tjänsterna kan sökas av alla yrkeskategorier inom hälso-, sjuk-, och tandvården och täcker in hela karriärstegen – från juniora doktorander till seniora kliniska forskare.

Nästa ansökningsomgång till de kliniska forskartjänsterna öppnar i februari 2024. Du ansöker genom Region Stockholms ansökningssystem researchweb där du också kommer att hitta mer information om tjänsterna och ansökningsförfarandet.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter