Nya innovationsprojekt beviljas medel

Region Stockholms Innovationsfond är inne på sitt åttonde år och 28 nya projekt har nu beviljats medel för utveckling av innovativa metoder, processer och produkter - ofta kopplat till digitalisering.

För att ta till vara nya idéer från medarbetare i Region Stockholm avsätter regionstyrelsen 15 miljoner kronor per år. Pengarna utlyses i konkurrens och fördelas två gånger om året. Under 2023 års andra utlysningsperiod kom det in 65 ansökningar varav 28 beviljades, bland annat för följande utvecklingsprojekt:

  • Introduktion av precisionsmedicinsk behandling av infektioner med bakteriofager. Målet är att ge patienter tillgång till en effektiv och i princip biverkningsfri behandlingsform för att kunna hantera svårbehandlade infektioner.
  • Läkemedel och gener – evidensbaserat beslutsstöd om hur gener påverkar effekten av läkemedel. Målet är ett digitalt beslutsstöd som kan minska risken för bland annat biverkningar och terapisvikt, som i sin tur påverkar antalet sjukhusinläggningar
  • Fallförebyggande AI-verktyg för vårdavdelningar. Testning och utvärdering av nya AI-baserade system för att förhindra fall i vården. Systemen kan upptäcka när en patient har en förhöjd risk för att falla.
  • Den gröna kvinnokliniken – en prototyp för resurssmarta arbetssätt och lägre klimat- och miljöpåverkan. Övergång till vegetarisk patientmat, cirkulära flöden och minskad användning av engångsartiklar och förpackningar av fossila material. Målet är både mer vård per investerad krona och minskat klimatavtryck.
  • Effektutvärdering av drönare utrustade med hjärtstartare och kamera. Målet är att starta upp två drönarsystem med uppdrag att leverera hjärtstartare vid hjärtstopp till en population av ca 200,000 invånare i södra Stockholm samt att pröva möjligheten att sända foto/video till larmcentral, räddningstjänst samt till ambulanssjukvården.
  • Modern och patientsäker hantering av patientnära ultraljudsundersökningar på barn. Implementering av en innovativ datalösning som kan möjliggöra modern och patientsäker användning av patientnära ultraljud i framtidens vård.

– Det är inspirerande att ta del av alla nya, goda utvecklingsprojekt. Tack vare fonden har innovationsförmågan kunnat stärkas i Region Stockholm, till nytta för invånarna. Vi ser också att medarbetarna uppskattar möjligheten till utvecklingsarbete, att det är roligt att arbeta i en verksamhet där innovationer uppmuntras, säger Annette Alkebo, innovationsstrateg i Region Stockholm.

Hela listan med projekt som beviljats medel finns här: https://www.regionstockholm.se/om-regionstockholm/forskning-och-innovation/innovation/innovationsfonden/

Nästa ansökningsperiod

Alla medarbetare i Region Stockholms hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling som är anställda till minst femtio procent kan ansöka om medel.

I september börjar nästa ansökningsperiod inför den första utdelningen 2024. Ansökan görs på Region Stockholms webbsida för anslag om forskning, utveckling och utbildning. Som stöd att formulera ansökan finns hjälpdokument, utlysningstext och en instruktionsfilm som ger tips och råd. 

Utgångspunkten i besluten är den uppskattade nyttan för invånare, patienter, närstående, resenärer och besökare i Stockholms län. Maxbeloppet som kan sökas är en miljon kronor och medelbeloppet som tilldelas är 300.000 kronor.

Uppmärksamhet på Vitalis

Region Stockholms innovationsprojekt uppmärksammas. På konferensen Vitalis, som har fokus på e-hälsa och välfärdsteknik, belönades Södersjukhuset förra året med Vitalis stipendium för sitt arbete med trygga barn på akuten. Även i år har ett projekt gått till final; strukturerad screening av ärftlig blodfettssjukdom. En digifysisk vårdkedja för att fånga upp patienter med den ärftliga sjukdomen och ge dem förebyggande behandling.

Läs mer om Region Stockholms innovationsfond: https://www.regionstockholm.se/om-regionstockholm/forskning-och-innovation/innovation/

Fler nyheter