Scenkonststöd

Scenkonststödet är Region Stockholms subventionsstöd för turnerande grupper. Stödet är under avveckling och kommer ersättas av Subventionsstöd barn och unga.

Under 2024 ersätts Scenkonststödet av ett nytt Subventionsstöd barn och unga. Det nya stödet kan sökas av professionella scenkonstaktörer som producerar föreställningar inom cirkus, dans, musik, musikteater eller teater.

De grupper inom alla nämnda scenkonstformer som tidigare haft Scenkonststöd och som vill fortsätta att spela med subvention efter 1 januari 2025 behöver söka Subventionsstöd barn och unga.

Läs mer om Subventionsstöd barn och unga

För grupper som har beviljats Scenkonststöd  2023/2024 

Sista dag för redovisning av Scenkonststöd 2023/2024 är 1 september 2024. 

Länk till Villkor för Scenkonststöd 2023/2024

För grupper som har beviljats Scenkonststöd för höstterminen 2024 

Grupper som har Scenkonststöd för höstterminen 2024 säljer och spelar enligt Scenkonststödets villkor. För att garantera en kontinuitet i utbudet kommer Scenkonststödet och det nya stödet Subventionsstöd barn och unga löpa parallellt under oktober till december 2024.

Från och med 1 januari 2025 är det endast möjligt att erbjuda subventionerade föreställningar med Subventionsstöd barn och unga. De produktioner som har haft Scenkonststöd kommer att tas bort ur Kulturkatalogen och stödet förlängs alltså inte per automatik. Det går bra att söka Subventionsstöd för dessa produktioner. Här nedan kan du läsa om vad som gäller för respektive konstform. Har du frågor hittar du kontaktuppgifter till handläggare längst ner på denna sida.

Beviljade Scenkonststöd

För att se tidigare beviljade Scenkonststöd följ länken nedan.

Länk till beviljade Scenkonststöd

För teater- och musikteatergrupper 

Teater- och musikteatergrupper som har ett redan beviljat Scenkonststöd ska som tidigare redovisa stödet på hösten efter avslutat spelår. Redovisningen görs via e-tjänsten på denna webbplats. Länk till redovisning kommer publiceras på denna sida.  

Redovisning ska ha inkommit till kulturförvaltningen senast 1 september året efter det år som ansökan avser. Se villkor för Scenkonststöd för mer information om redovisning av stödet.

Länk till villkor Scenkonststöd (pdf)

För musikgrupper 

Under hela 2024 är det möjligt att boka musikföreställningarna som finns i Kulturkatalogen med Scenkonststödet. Bokningarna görs direkt till musikadministratör Anita Bohlin Heggestad; se kontaktuppgifter längst ner på den här sidan.

Produktioner som beviljas Subventionsstöd barn och unga kan bokas med det nya stödet från oktober 2024. Arrangören tar då kontaktdirekt med grupperna som beviljats stöd för att boka. Grupperna vet om de har beviljats stödet Subventionsstöd barn och unga i slutet på september 2024.

För dans- och cirkusgrupper

De cirkus- och dansföreställningar som är med i Kulturkatalogen går att boka med Scenkonststödet hela 2024. Observera att arrangörernas önskemål ska vara cirkus- och danskonsulenterna tillhanda senast 15 mars 2024 för att boka in föreställningar som spelar perioden 1 juli till 31 december 2024.

Mer information om att skicka önskemål

Produktioner som beviljas Subventionsstöd barn och unga kan bokas med det nya stödet från oktober 2024. Arrangören tar då kontakt direkt med grupperna som beviljats stöd för att boka. Grupperna vet om de har beviljats stödet Subventionsstöd barn och unga i slutet på september 2024.

Kontakt 

Har du frågor om Scenkonststödet eller det nya subventionsstödet? Välkommen att kontakta våra handläggare. 

Kontakta handläggare teater, musikteater

Fyll i detta formulär för att kontakta Lena Strömberg Lagerlöf, handläggare för teater och musikteater. 

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Kontakta handläggare cirkus 

Fyll i detta formulär för att kontakta Amanda Norlander, handläggare för cirkus.

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Kontakta handläggare dans 

Fyll i detta formulär för att kontakta Åsa Fagerlund, handläggare dans. 

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Kontakta handläggare musik 

Fyll i detta formulär för att kontakta Anita Bolin Heggestad, handläggare för musik.

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

  • Senast granskad: 31 januari 2024