Referensgruppen för kulturstöd

För att stärka bedömningsarbetet arbetar kulturförvaltningen tillsammans med en rådgivande referensgrupp.  

Referensgruppen breddar kompetensen och stärker bedömningsarbetet av ansökningar till verksamhetsstöd och projektstöd.

Nuvarande ledamöter i referensgruppen

 • Bengt Andersson, barnkultur
 • Carin Bartosch Edström, musik, musikteater
 • Carina Norée, dans
 • Daniel Wetterskog, kulturarv
 • Gro Oskarson Kindstrand, teater
 • Ingemar Fasth, litteratur
 • John Peter Nilsson, bild och form
 • Loretto Villalobos, cirkus, dans, musikteater
 • Rikard Hoogland, teater
 • Sofi Lagergren, film
 • Viktor Zeidner, musik

Referensgruppens bedömning är rådgivande. Beslut om ansökningar fattas av kulturnämnden/kulturförvaltningen enligt delegationsordning.

Referensgruppens uppdrag är att läsa och bedöma ansökningarna utifrån stödens kriterier. Gruppen deltar i gemensamma beredningsmöten om ansökningar. Kulturnämndens mål, prioriterade perspektiv samt riktlinjer för jäv ska beaktas i bedömningen.

Medlemmarna i referensgruppen utses på två år med möjlighet till ett års förlängning. Varje ledamot får ett arvode om 25 000 kronor per år.

Nominering av ledamöter till referensgruppen

Alla som vill kan nominera nya medlemmar till referensgruppen. Nya medlemmar utses löpande vid behov av kulturnämnden, efter ett ständigt öppet nomineringsförfarande och förslag från kulturförvaltningen. 

Ange den nominerades namn, e-postadress, kompetensområden samt en kort motivering om varför personen bör sitta i referensgruppen.

Till formuläret för nominering till referensgruppen

Att tänka på vid nominering

 • Den nominerade får inte ha uppdrag i andra referens- eller arbetsgrupper som bedömer eller beslutar om ansökningar till kulturstöd/stipendier i Stockholms län.
 • Man kan nominera sig själv eller andra.
 • Även personer som inte nominerats kan ingå i kulturförvaltningens slutliga förslag till nämnden.
Porträttbild referensgruppen
Övre raden från vänster: Carina Norée, Gro Oskarson Kindstrand, Carin Bartosch Edström, Rikard Hoogland, Loretto Villalobos, Bengt Andersson. Främre raden från vänster: John Peter Nilsson, Viktor Zeidner, Sofi Lagergren, Ingemar Fasth. Saknas på bilden: Daniel Wetterskog. Foto: Jesper Klevenås
 • Senast granskad: 6 oktober 2023