Referensgrupper för kulturstöd

För att stärka bedömningsarbetet arbetar kulturförvaltningen tillsammans med rådgivande referensgrupper.  

Kulturförvaltningen har två referensgrupper som breddar kompetensen och stärker bedömningsarbetet av ansökningar till Verksamhetsstöd och Projektstöd samt Subventionsstöd barn och unga.

Referensgruppernas bedömning är rådgivande. Beslut om ansökningar fattas av kulturnämnden/kulturförvaltningen enligt delegationsordning.

Referensgruppens uppdrag är att läsa och bedöma ansökningarna utifrån stödens kriterier. Gruppen deltar i gemensamma beredningsmöten om ansökningar. 

Medlemmarna i referensgruppen utses på två år med möjlighet till ett års förlängning. Varje ledamot får ett arvode om 28 000 kronor per år.

Referensgrupp Projektstöd och Verksamhetsstöd

Se alla nuvarande ledamöter och läs mer om referensgruppen för bedömning av Projektstöd och Verksamhetsstöd.

Till sidan om referensgruppen

Referensgrupp Subventionsstöd barn och unga

Se alla nuvarande ledamöter och läs mer om referensgruppen för Subventionsstöd barn och unga. 

Till sidan om referensgruppen

Nominering av ledamöter till referensgruppen

Alla som vill kan nominera nya medlemmar till referensgruppen. Nya medlemmar utses löpande vid behov av kulturnämnden, efter ett ständigt öppet nomineringsförfarande och förslag från kulturförvaltningen. 

Ange den nominerades namn, e-postadress, kompetensområden samt en kort motivering om varför personen bör sitta i referensgruppen.

Till nominering referensgrupp Verksamhetsstöd och Projektstöd

Till nominering referensgrupp Subventionsstöd barn och unga

Att tänka på vid nominering

  • Den nominerade får inte ha uppdrag i andra referens- eller arbetsgrupper som bedömer eller beslutar om ansökningar till kulturstöd/stipendier i Stockholms län.
  • Man kan nominera sig själv eller andra.
  • Även personer som inte nominerats kan ingå i kulturförvaltningens slutliga förslag till nämnden.
  • Senast granskad: 6 oktober 2023