Stöd till föreningsliv

Region Stockholm stöder föreningslivet samt idrotts- och friluftslivet i länet genom ekonomiskt stöd till distriktsorganisationerna.

Innehåll