Stöd till folkbildning

Region Stockholm stöder folkbildningen i Stockholms län genom ekonomiskt stöd till folkhögskolor och studieförbund.

Innehåll