Utvecklingsstöd till ungdomsorganisationer

Stödet till ungdomsorganisationerna ska stödja ungas självständiga organisering och delaktighet i föreningslivet. Utvecklingsstödet öppnar för ansökan hösten 2024 och mer information kommer publiceras här inom kort.

  • Senast granskad: 17 augusti 2023