Distriktsstöd för ungas organisering

Stödet till ungdomsorganisationerna på distriktsnivå har som syfte att utveckla och stödja de lokala föreningarna i deras verksamhet.

Viktiga datum för 2024 års stöd

 • Sista ansökningsdag: 17 oktober 2023
 • Beslut: Mars 2024

Sista dag för redovisning av 2023 års stöd: 10 juni 2024

Region Stockholms stöd för ungas organisering riktar sig till distriktsorganisationer i Stockholms län. Stödet till distrikten kommer i sin tur de lokala föreningarna till del genom till exempel administrativt och organisatoriskt stöd, utbildningar och distriktsövergripande projekt.

Till e-tjänst för ansökan (stängd)

Till e-tjänst för redovisning

Vilka organisationer kan söka?

Distriktsorganisationer i Stockholms län som:

 • har kontinuerlig verksamhet sedan minst två år
 • har minst 400 medlemmar i de lokala föreningarna, i åldrarna 6–25 år, bosatta i länet
 • har minst 60 % medlemmar i åldrarna 6–25 år totalt i distriktet
 • har minst 40 % medlemmar i åldrarna 6–25 år i respektive lokalförening
 • har minst fem (5) lokala föreningar i minst fem (5) kommuner i länet

  Övergångsregler 2024

  Under 2022–2023 tillämpades särskilda övergångsregler för ungdomsorganisationer efter förändring av stödet. I de fall som en stadgeändring ska genomföras kan även 2024 omfattas av en övergångsperiod. Kontakta ansvarig handläggare för mer information.

Hur söker vi stödet?

Ansökan gör du via vår e-tjänst där du loggar in och signerar med bank-id. Distriktsorganisationens ordförande ska signera ansökan med bank-id.

 Länk till e-tjänst för ansökan

Vissa lämnade uppgifter ska också granskas av auktoriserad/godkänd revisor. När ordföranden signerat ansökan får organisationens angivna auktoriserade/godkända revisor en kopia på ansökan för granskning enligt uppdragsbeskrivning.

Länk till uppdragsbeskrivning för auktoriserad/godkänd revisor

Auktoriserad/godkänd revisor måste bestyrka att lämnade uppgifter är korrekta innan sista dag för ansökan, vilket också görs genom e-tjänsten med hjälp av bank-id.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska innehålla en preliminär verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret. Fullständig information om ansökan hittar du i regler och anvisningar.

Länk till regler och anvisningar

Ska din organisation söka för första gången?

Har din organisation inte tidigare haft stödet behöver ni först prövas av kulturnämnden.

Senast den 31 maj året innan ansökan ska organisationen då lämna in underlag till kulturförvaltningen. Underlaget ska innehålla:

 • Uppgifter om antal medlemmar i olika åldrar
 • Antal lokalföreningar i länets olika kommuner
 • Information om styrelsens sammansättning
 • Information om hur medlemsanslutning går till
 • Organisationens stadgar
 • Senaste verksamhetsberättelse
 • Senaste balans- och resultaträkning
 • Senaste årsmötesprotokoll

Kontakta gärna kulturförvaltningen innan underlaget lämnas in för att säkerställa att vi får in rätt uppgifter.

Kulturförvaltningen gör en prövning av organisationen och lämnar förslag till beslut till kulturnämnden som fattas i september. Om organisationen bedöms uppfylla villkoren för att komma ifråga för stöd kan en ansökan för nästa års verksamhet lämnas in.

Vad händer om min organisation beviljas stöd?

Stödet betalas ut i två separata omgångar. Normalt i februari respektive september med lika stora belopp vid varje utbetalning.

En förutsättning för att få höstens utbetalning är att en komplett redovisning för föregående års stöd lämnas in i tid.

Hur redovisar vi stödet?

Du redovisar via vår e-tjänst.

Länk till e-tjänst för redovisning

I redovisningen ska följande obligatoriska bilagor ingå:

 • Årsmötesprotokoll (för innevarande år, där redovisningsåret avhandlas, justerat)
 • Verksamhetsberättelse
 • Årsbokslut (signerat av styrelsen)
 • Revisionsberättelse (signerad av auktoriserad/godkänd revisor)
 • Redovisningen ska signeras av distriktsorganisationens ordförande innan den lämnas in, vilket görs genom e-tjänsten med hjälp av bank-id.

Har du frågor om ansökan är du välkommen att kontakta oss. 

Kontakta Fredrik Schlott, handläggare för stöd till ungdomsorganisationer

Fyll i formuläret för att skicka e-post till Fredrik Schlott, ansvarig handläggare med din fråga. Eller ring på nummer 08-123 378 33.

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

 • Senast granskad: 17 augusti 2023

Du kanske också är intresserad av