Stöd till pensionärsorganisationer

Region Stockholm stödjer pensionärsorganisationer i Stockholms län genom stöd till distriktsorganisationerna. Stödet söks en gång per år.

Viktiga datum för 2024 års stöd

 • Sista ansökningsdag: 14 november 2023
 • Beslut: Februari 2024 

Stödet för 2023 ska redovisas senast 10 juni 2024

Region Stockholms stöd till pensionärsorganisationer riktar sig till distriktsorganisationer i länet. Stödet till distrikten kommer i sin tur de lokala föreningarna till del genom till exempel administrativt och organisatoriskt stöd, utbildningar och distriktsövergripande projekt.

Till e-tjänsten för ansökan (stängd)

Till e-tjänsten för redovisning

Vilka kan söka stöd?

Distriktsorganisationer i Stockholms län som:

 • har kontinuerlig verksamhet sedan minst ett år
 • är öppna för alla pensionärer
 • har minst 500 medlemmar bosatta i länet som uppbär någon form av pension eller sjukersättning, som medlem räknas även make/maka/sambo
 • har minst fem (5) lokala föreningar i minst tre (3) kommuner i länet

Hur söker vi stödet?

Ansöker gör du via vår e-tjänst där du loggar in och signerar med bank-id. Distriktsorganisationens ordförande ska signera ansökan via e-tjänsten med hjälp av bank-id. Vissa lämnade uppgifter ska också granskas av auktoriserad/godkänd revisor.

Länk till e-tjänst för ansökan 

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska innehålla en preliminär verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret.

Fullständig information om ansökan hittar du i regler och anvisningar  

Ska din organisation söka för första gången?

Har din organisation inte tidigare haft stödet behöver ni först prövas av kulturnämnden. Senast den 31 maj året innan ansökan ska organisationen då lämna in underlag till kulturförvaltningen.

Underlaget ska innehålla:

 • Uppgifter om antal medlemmar i olika åldrar
 • Antal lokalföreningar i länets olika kommuner
 • Information om styrelsens sammansättning
 • Information om hur medlemsanslutning går till
 • Organisationens stadgar
 • Senaste verksamhetsberättelse
 • Senaste balans- och resultaträkning
 • Senaste årsmötesprotokoll

Kontakta gärna kulturförvaltningen innan underlaget lämnas in för att säkerställa att vi får in rätt uppgifter.

Kulturförvaltningen gör en prövning av organisationen och lämnar förslag till beslut till kulturnämnden som fattas i september. Om organisationen bedöms uppfylla villkoren för att komma ifråga för stöd kan en ansökan för nästa års verksamhet lämnas in.

Vad händer om min organisation beviljas stöd?

Stödet betalas ut i två separata omgångar. Normalt i februari respektive september med lika stora belopp vid varje utbetalning.

En förutsättning för att få höstens utbetalning är att en komplett redovisning för föregående års stöd lämnas in i tid.

Hur redovisar jag stödet?

Du redovisar via vår e-tjänst.

 Länkt till e-tjänst för redovisning

I redovisningen ska följande obligatoriska bilagor ingå:

 • Årsmötesprotokoll (för innevarande år, där redovisningsåret avhandlas, justerat)
 • Verksamhetsberättelse
 • Årsbokslut (signerat av styrelsen)
 • Revisionsberättelse (signerad av auktoriserad/godkänd revisor)

Redovisningen ska signeras av distriktsorganisationens ordförande innan den lämnas in, vilket görs genom e-tjänsten med hjälp av bank-id.

Kontakta oss om du har frågor om stödet. 

Kontakta Fredrik Schlott, handläggare

Fyll i formuläret för att skicka e-post till Fredrik Schlott, ansvarig handläggare med din fråga. Eller ring på nummer 08-123 378 33.

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

 • Senast granskad: 17 augusti 2023

Du kanske också är intresserad av