Stöd till handikapprörelsens ungdomsorganisationer

Stödet till ungdomsorganisationerna ska stödja ungas självständiga organisering och delaktighet i föreningslivet. Genom stödet vill Region Stockholm främja utvecklingen av kultur- och fritidsaktiviteter i barn och ungas närmiljö.

Viktiga datum för 2024 års stöd

 • Sista ansökningsdag: 17 oktober 2023
 • Beslut: februari 2024

Sista dag för redovisning av 2023 års stöd: 10 juni 2024

Region Stockholms stöd till handikapprörelsens ungdomsorganisationer riktar sig till distriktsövergripande organisationer i Stockholms län. Stödet kommer medlemmarna till del genom till exempel administrativt och organisatoriskt stöd, utbildningar och distriktsövergripande projekt.

Till e-tjänsten för ansökan (stängd)

Till e-tjänsten för redovisning

Vilka organisationer kan söka stöd?

Distriktsorganisationer i Stockholms län som:

 • har kontinuerlig verksamhet sedan minst ett år
 • har minst 100 medlemmar i åldrarna 6–30 år, bosatta i länet
 • har medlemmar boende i minst tre (3) av kommunerna i Stockholms län.

Hur söker vi stödet?

Ansökan gör du via vår e-tjänst där du loggar in och signerar med bank-id. Distriktsorganisationens ordförande ska signera ansökan med bank-id. Vissa lämnade uppgifter ska också granskas av auktoriserad/godkänd revisor.  

Länk till e-tjänsten för ansökan 

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska innehålla en preliminär verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret.

Fullständig information om ansökan hittar du i regler och anvisningar. 

Länk till regler och anvisningar

Ska din organisation söka för första gången?

Har din organisation inte tidigare haft stödet behöver ni först prövas av kulturnämnden. Senast den 31 maj året innan ansökan ska organisationen då lämna in underlag till kulturförvaltningen. Underlaget ska innehålla:

 • Uppgifter om antal medlemmar i olika åldrar
 • Antal lokalföreningar i länets olika kommuner
 • Information om styrelsens sammansättning
 • Information om hur medlemsanslutning går till
 • Organisationens stadgar
 • Senaste verksamhetsberättelse
 • Senaste balans- och resultaträkning
 • Senaste årsmötesprotokoll

Kontakta gärna kulturförvaltningen innan underlaget lämnas in för att säkerställa att vi får in rätt uppgifter.

Kulturförvaltningen gör en prövning av organisationen och lämnar förslag till beslut till kulturnämnden som fattas i september. Om organisationen bedöms uppfylla villkoren för att komma ifråga för stöd kan en ansökan för nästa års verksamhet lämnas in.

Vad händer om min organisation beviljas stöd?

Stödet betalas ut i två separata omgångar. Normalt i februari respektive september med lika stora belopp vid varje utbetalning. En förutsättning för att få höstens utbetalning är att en komplett redovisning för föregående års stöd lämnas in i tid.

Hur redovisar jag stödet?

Du redovisar via vår e-tjänst.

Länk till e-tjänst för redovisning.

I redovisningen ska följande obligatoriska bilagor ingå:

 • Årsmötesprotokoll (för innevarande år, där redovisningsåret avhandlas, justerat)
 • Verksamhetsberättelse
 • Årsbokslut (signerat av styrelsen)
 • Revisionsberättelse (signerad av auktoriserad/godkänd revisor)

Redovisningen ska signeras av distriktsorganisationens ordförande innan den lämnas in, vilket görs genom e-tjänsten med hjälp av bank-id.

Har du frågor om stödet? Kontakta oss gärna. 

Kontakta Fredrik Schlott, handläggare

Fyll i formuläret för att skicka e-post till Fredrik Schlott, ansvarig handläggare med din fråga. Eller ring på nummer 08-123 378 33.

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

 • Senast granskad: 17 augusti 2023

Du kanske också är intresserad av