Regionbibliotek Stockholms övriga styrdokument

Utöver den regionala biblioteksplanen styrs Regionbibliotek Stockholms verksamhet av bland annat Bibliotekslagen, den regionala kulturstrategin samt den regionala utvecklingsplanen RUFS.

Bibliotekslagen

Det allmänna biblioteksväsendet, till exempel folkbiblioteken, den regionala biblioteksverksamheten och universitets- och lärosätesbiblioteken, regleras av Bibliotekslagen (SFS 2013:801).

Läs mer om Bibliotekslagen på Sveriges Rikdsdags webbplats

Regional kulturstrategi 

Den regionala biblioteksverksamheten ingår som en del i den regionala kulturstrategin. 

Läs mer om kulturstrategi för Stockholmsregionen

Regional utvecklingsplan RUFS

Den regionala kulturstrategin är ett komplement till RUFS 2050, den regionala utvecklingsplanen.

Läs mer om den regionala utvecklingsplanen

 

  • Senast granskad: 24 oktober 2023