Regional biblioteksplan 2020–2024

Den regionala biblioteksplanen gäller fram till 2024 och formulerar tre prioriterade områden: läsande och bildning, lärande organisationer samt förstärkt infrastruktur.

Den regionala biblioteksplanen ska stärka utvecklingen av Stockholms läns
folkbibliotek genom att möjliggöra bredare samverkan och ett effektivare, gemensamt resursutnyttjande.

I dialog med länets kommuner har kulturförvaltningen identifierat områden där Regionbibliotek Stockholm kan stärka sin roll som regionalt samlande aktör.

  • Senast granskad: 24 oktober 2023