Konstväxlingar på Mariatorget

Mariatorget |  september 2023 - oktober 2024

Flygande fåglar

Cia Kanthi har precis flyttat tillbaka till Stockholm efter flera år i Malmö. Genom att röra sig mellan olika medier såsom skulptur, film och fotografi har hon återkommande gestaltat stadsmiljön i Malmö. Det är bilder tagna 2020-2022 som visas på Mariatorget.

Två unga tjejer i bil

I en serie analoga fotografier får vi följa en berättelse från stadens gator. Ögonblicksbilder från tidiga kvällar och sena nätter runtom i Malmö flätar samman en rörelse av bilar, fåglar och unga vuxna som just tagit studenten, på väg ut i livet. Bilen blir ett privat rum i det offentliga.  

tre fotografier på spårvägg

I 16 fotografier visas olika fenomen kopplad till bilens roll i staden.

På vardera sida av plattformens väggar skapar bilderna tillsammans en berättelse där bilen blir ett privat rum mitt i staden. Kanthi intresserar sig för hur både vår personliga och kollektiva historia skrivs.

flygande fåglar

Kanthi  lägger samman en mängd berättelser komprimerade i ett fåtal bilder där människor plötsligt möter betraktarens blick. Hon har letat efter bilder av lycka i scener som både är högst personliga och allmänna på en och samma gång.

person går framför tavlor på Mariatorget

  • Senast granskad: 18 juli 2023