Frågor och svar om Konstväxlingar

Här hittar du några vanliga frågor och svar om de tillfälliga utställningarna i tunnelbanan. 

Vem ansvarar för konsten i tunnelbanan?

Det är AB SL som ansvarar för konsten i kollektivtrafiken.

AB SL ger kulturförvaltningen i Region Stockholm uppdrag att producera de tillfälliga utställningarna i Konstväxlingar.

Hur skickar jag in en intresseanmälan att medverka i Konstväxlingar?

Skicka e-post med hänvisning till egen webbplats eller med referensmaterial till konstvaxlingar.kultur@regionstockholm.se.

Du kommer att få ett automatiskt svar tillbaka om att din e-post kommit fram. Alla inkomna intresseanmälningar gås igenom i turordning.

Om det är möjligt att undersöka vidare blir du kontaktad. 

Jag är konstnär och vill gärna ställa ut i Odenplanmontern, är det möjligt?

Är du nyligen examinerad från nordisk konstskola kan du komma ifråga.

På Odenplan baseras urvalet på nyutexaminerade konst- design- och konsthantverkstudenter och examensarbeten från slututställningar runt om i Sverige och Norden. Fokus ligger på skulptur och olika slags rumsliga installationer. 

Vi tar del av skolornas examensmaterial.

 

Hur görs urvalet till utställningarna?

Kulturförvaltningen tar fram ett förslag som presenteras i olika referensgrupper innan beslut om program tas av kulturnämnden.

Projektet anlitar extern konstrådgivare som avropas för varje nytt utställningsår.

Bedömning av förslaget sker först i konstavdelnings referensgrupp, som består av projektledare och handläggare med lång erfarenhet av offentlig konst.

I nästa steg presenteras urvalet för en referensgrupp bestående av representanter från trafikförvaltningen, SLAB, SLs konstråd och arkitekter.

Därefter förbereds ärende till kulturnämnden för beslut.

Jag har idéer för en egen utställning och undrar var jag kan visa den?

Det är bara konst i utställningar Konstväxlingar som visas i kollektivtrafiken, vid sidan av den fasta konsten.

I dagsläget finns det inga andra ytor i trafikmiljön avsatta för konst.

Vad händer med utställningarna efteråt?

De specialproducerade konsttavlorna destrueras. Materialet tål inte att återanvändas.

  • Senast granskad: 31 oktober 2023