Stöd till kulturliv

De verksamheter som får stöd från Region Stockholm ska tillsammans omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder. Barn och unga är den högst prioriterade målgruppen för kulturinsatserna.

Innehåll

 • Verksamhetsstöd till kultur

  Verksamhetsstöd kan sökas av verksamheter som producerar eller förmedlar kultur i länet.
 • Projektstöd till kultur

  Region Stockholms projektstöd kan sökas för tidsbegränsade kulturprojekt som genomförs i Stockholms län. Projektstöd kan sökas två gånger per år.
 • Projektstöd kultur och hälsa

  Stödet kan sökas för kulturprojekt i vården. Det ska bidra till att patienter, personal och anhöriga ska få tillgång till återkommande kulturverksamhet.
 • Subventionsstöd barn och unga

  Stödet kan sökas av professionella aktörer som producerar föreställningar inom cirkus, dans, musik, musikteater eller teater. 
 • Scenkonststöd

  Scenkonststödet är Region Stockholms subventionsstöd för turnerande grupper. Stödet är under avveckling och kommer ersättas av Subventionsstöd barn och unga.
 • Så anger du att Region Stockholm stöder er verksamhet

  Här hittar du som aktör logotyp och instruktioner för hur du anger att Region Stockholm stöder er verksamhet.