NHV-tillstånd inom Region Stockholm

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, S:t Eriks Ögonsjukhus, Danderyds sjukhus och Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, har fått förtroendet att bedriva högspecialiserad vård inom ett flertal områden. NHV-tillstånden gäller tillsvidare och tidigare rikssjukvårdstillstånd har omvandlats till NHV-tillstånd. Tillstånden följs upp regelbundet för att säkra hög kvalitet.

NHV-tillstånd, Karolinska Universitetssjukhuset

 • Extraktion av pacemakerutrustning
 • Könsdysfori (tillsammans med SLSO)
 • Medfödd metabol sjukdom, inkl. nyföddhetsscreening
 • Systemisk amyloidos
 • Anorektala och urogenitala missbildningar samt Hirschsprungs sjukdom
 • Behandling av barn med cochleaimplantat
 • EXIT
 • Fosterterapi (inkl. Intrauterina behandlingar)
 • Intensivvård där levertransplantation kan vara indicerat
 • Levertransplantation
 • Livmoderhalscancer
 • Medfött diafragmabråck
 • Missbildningar på matstrupen
 • Moyamoya
 • Neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörer
 • Neuromuskulära sjukdomar
 • Nätkirurgi vid prolaps
 • Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD)
 • Primär skleroserande kolangit (PSC)
 • Ryggmärgsskador
 • Transjugulär intrahepatisk shunt (TIPS)
 • Trofoblastsjukdomar
 • Osteogenesis imperfecta (OI)
 • Stamcellstransplantation vid systemisk skleros
 • Kroniska lungsjukdomar hos barn
 • CRS/HIPEC
 • Testikelcancer
 • Vulvacancer

NHV-tillstånd, Södersjukhuset

 • Plexus brachialisskador (handkirurgi)
 • Endometrios

NHV-tillstånd, S:t Eriks Ögonsjukhus

 • Glaukom och katarakt hos barn
 • Ögononkologi
 • Prematuritetsretinopati, ROP

NHV-tillstånd, Danderyds sjukhus

 • Viss vård vid anal inkontinens och ano- och rektovaginala fistlar

NHV-tillstånd SLSO, Stockholms läns sjukvårdsområde

 • Könsdysfori (tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset) 
 • Svårbehandlat självskadebeteende inkl. undergrupp för barn 
 • Svårbehandlade ätstörningar inkl. undergrupp för barn
Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?