NHV-tillstånd inom Region Stockholm

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, S:t Eriks Ögonsjukhus och Danderyds sjukhus har fått förtroendet att bedriva högspecialiserad vård inom ett flertal områden. NHV-tillstånden gäller tillsvidare och tidigare rikssjukvårdstillstånd har omvandlats till NHV-tillstånd. Tillstånden följs upp regelbundet för att säkra hög kvalitet.

NHV-tillstånd, Karolinska Universitetssjukhuset

Viss avancerad barn- och ungdomskirurgi

ME Barnkirurgi inom Tema Barn på Karolinska Universitetssjukhuset ansvarar för NHV-tillstånd inom viss avancerad barn- och ungdomskirurgi.

Anorektala och vissa urogenitala missbildningar samt vid Hirschsprungs sjukdom. 
Mottagning Urologi Uroterapi Solna, 1177.se 

Kirurgi vid medfött diafragmabråck. 
Mottagning Barnkirurgi 2 Solna, 1177.se 

Missbildningar på matstrupen. 
Mottagning Barnkirurgi 2 Solna, 1177.se på 1177

ME Barnkirurgis verksamhet, Karolinska Universitetssjukhuset

Behandling av barn med cochleaimplantat

ME Öron näsa hals Hörsel Balans inom Tema ARM på Karolinska Universitetssjukhuset är ensamutförare för NHV-tillståndet att behandla barn med cochleaimplantat.
Mottagning Hörselimplantat Huddinge, 1177.se 

ME Öron näsa hals Hörsel Balans verksamhet, Karolinska Universitetssjukhuset

Fostermedicin

ME Graviditet och förlossning inom Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner på Karolinska Universitetssjukhuset och dess verksamhet Centrum för Fostermedicin innehar som enda sjukhus i Sverige de tre NHV-uppdragen inom fostermedicin.

Intrauterina behandlingar
Mottagning Fostermedicin Solna, 177.se

Ex Utero Intrapartum Treatment (EXIT)
Mottagning Fostermedicin Solna, 1177.se

Fosterterapi
Mottagning Fosterterapi Huddinge, 1177.se 

ME Graviditet och förlossning och dess verksamhet inom Centrum för Fostermedicin, Karolinska Universitetssjukhuset

Levertransplantation

ME Transplantation inom Tema ARM på Karolinska Universitetssjukhuset ansvarar för NHV-tillståndet Levertransplantation. 

Mottagning Transplantation Huddinge, 1177.se

Vårdavdelning Transplantation Huddinge, 1177.se

Läs mer om ME Transplantations verksamhet, Karolinska Universitetssjukhuset

Preimplantatorisk genetisk diagnostik

ME Gynekologi och reproduktionsmedicin inom Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner på Karolinska Universitetssjukhuset har tilldelats NHV-uppdraget för Preimplantatorisk genetisk diagnostik. 

Mottagning Reproduktionsmedicin Huddinge, 1177.se

ME Gynekologi och reproduktionsmedicins verksamhet, Karolinska Universitetssjukhuset

Trofoblastsjukdomar

ME Bäckencancer inom Tema Cancer på Karolinska Universitetssjukhuset har som ensamutförare tilldelats NHV-uppdraget för trofoblastsjukdomar. 

Mottagning Gynekologisk Cancer Solna, 1177.se 

ME Bäckencancers verksamhet, Karolinska Universitetssjukhuset

Prolaps och urinkontinens

ME Gynekologi och reproduktionsmedicin inom Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner på Karolinska Universitetssjukhuset har tilldelats NHV-uppdraget för prolaps och urininkontinens.

Bäckenbottencentrum, Karolinska Universitetssjukhuset

Gynekologi - vårdgivarinformation, Karolinska Universitetssjukhuset

Viss vård vid förvärvade ryggmärgsskada

ME Neurologi och ME OO Högspecialiserad Barnortopedi och Barnmedicin ansvarar för NHV-tillstånd för viss vård vid ryggmärgsskada, inklusive undergruppen barn och ungdomar med förvärvad ryggmärgsskada samt funktionellt mycket höga skador med kvarstående behov av andningsstöd/ventilator. 

Barnverksamheten, Karolinska Universitetssjukhuset

Vuxenverksamheten, Karolinska Universitetssjukhuset

Viss vård vid moya moya-sjukdom och syndrom

ME Neurologi och ME Barnneurologi och barnkirurgi. ansvarar för NHV-tillstånd för viss vård vid moya moya-sjukdom och syndrom.

NHV-tillstånd, Södersjukhuset

Plexus brachialisskador (handkirurgi)

Handkirurgiska kliniken på Södersjukhuset har NHV-uppdrag för behandling av skador inom plexus brachialis (armens nervfläta).
Handkirurgisk mottagning, 1177.se

Handkirurgiska kliniken, Södersjukhuset.

Endometrios

Kvinnokliniken på Södersjukhuset och dess sektion Gynekologi har NHV-tillstånd att behandla svår endometrios.
Gynekologisk mottagning, 1177.se på 1177

Kvinnokliniken och Endometriosteamet, Sodersjukhuset

NHV-tillstånd, S:t Eriks Ögonsjukhus

Glaukom och katarakt hos barn

S:t Eriks Ögonsjukhus har NHV-tillstånd för vård av glaukom och katarakt hos barn.

Mottagningar på St Eriks Ögonsjukhus på S:t Eriks Ögonsjukhus

Ögononkologi

S:t Eriks Ögonsjukhus är ensamutförare inom NHV-tillståndet för ögononkologisk och ögonpatologisk verksamhet.

Ögononkologiska mottagningen, 1177.se 

Ögononkologiska verksamheten, S:t Eriks Ögonsjukhus

NHV-tillstånd, Danderyds sjukhus

Viss vård vid anal inkontinens och ano- och rektovaginala fistlar

Kvinnokliniken på Danderyds sjukhus och dess Bäckenbottencenter har tilldelats uppdraget viss vård vid anala inkontinens och ano- och rektala fistlar.

Gynekologisk mottagning, 1177.se

Bäckenbottencentrum, 1177.se

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?