Tillstånd för högspecialiserad vård i Region Stockholm

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, S:t Eriks Ögonsjukhus, Danderyds sjukhus och Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, har fått förtroendet att bedriva högspecialiserad vård inom ett flertal områden. Tillstånden gäller tillsvidare och tidigare rikssjukvårdstillstånd har omvandlats till tillstånd att bedriva högspecialiserad vård. Tillstånden följs upp regelbundet för att säkra hög kvalitet.

Tillstånd, Karolinska Universitetssjukhuset

 • Vård vid tarmsvikt hos vuxna
 • Tarmrehabilitering för barn
 • Svåra hudsymtom
 • Avancerad Bäckenkirurgi
 • Extraktion av pacemakerutrustning
 • Könsdysfori (tillsammans med SLSO)
 • Medfödd metabol sjukdom, inkl. nyföddhetsscreening
 • Systemisk amyloidos
 • Anorektala och urogenitala missbildningar samt Hirschsprungs sjukdom
 • Behandling av barn med cochleaimplantat
 • EXIT
 • Fosterterapi (inkl. Intrauterina behandlingar)
 • Intensivvård där levertransplantation kan vara indicerat
 • Levertransplantation
 • Livmoderhalscancer
 • Medfött diafragmabråck
 • Missbildningar på matstrupen
 • Moyamoya
 • Neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörer
 • Neuromuskulära sjukdomar
 • Nätkirurgi vid prolaps
 • Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD)
 • Primär skleroserande kolangit (PSC)
 • Ryggmärgsskador
 • Transjugulär intrahepatisk shunt (TIPS)
 • Trofoblastsjukdomar
 • Osteogenesis imperfecta (OI)
 • Stamcellstransplantation vid systemisk skleros
 • Kroniska lungsjukdomar hos barn
 • CRS/HIPEC
 • Testikelcancer
 • Vulvacancer

Tillstånd, Södersjukhuset

 • Plexus brachialisskador (handkirurgi)
 • Endometrios

Tillstånd, S:t Eriks Ögonsjukhus

 • Glaukom och katarakt hos barn
 • Ögononkologi
 • Prematuritetsretinopati, ROP

Tillstånd, Danderyds sjukhus

 • Resttillstånd efter polio
 • Viss vård vid anal inkontinens och ano- och rektovaginala fistlar

Tillstånd SLSO, Stockholms läns sjukvårdsområde

 • Könsdysfori (tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset) 
 • Svårbehandlat självskadebeteende inkl. undergrupp för barn 
 • Svårbehandlade ätstörningar inkl. undergrupp för barn
Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?