Nära vård i Region Stockholm

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Arbete pågår med att ställa om till så kallad nära vård inom Region Stockholm. Syftet är att patienterna ska få ett mer sömlöst omhändertagande i hälso- och sjukvården med utgångspunkt i individens behov och resurser.

Den nära vården är ett begrepp som introducerats brett utifrån den statliga utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (SOU 2017:01). Det nationella arbetet kring nära vård går i linje med den omställning av hälso- och sjukvården som Region Stockholm sedan flera år bedriver genom införandet av Framtidens hälso- och sjukvård och Primärvårdsstrategin. Genomförandeplanen för nära vård bygger vidare på den tidigare genomförandeplanen för primärvårdsstrategin och tydliggör att hela hälso- och sjukvården omfattas av utvecklingen.

Fem strategiska inriktningar i genomförandeplanen:

1. Tillhandahålla en primärvård och nära vård med hög upplevd och faktisk tillgänglighet, medicinsk kvalitet, kontinuitet och förtroende som kontinuerligt förbättras utifrån invånarnas behov

2. Ställa om till ett mer hälsofrämjande, förebyggande och sammanhållen nära vård och omsorg med invånaren som medskapare

3. Säkerställa effektiv resursanvändning, ändamålsenlig uppföljning och goda förutsättningar för vården att förbättra de medicinska resultaten för invånarna

4. Utveckla, behålla, attrahera och uppgiftsväxla rätt kompetenser i vården utifrån både nuvarande och framtida behov

5. Skapa förutsättningar för att realisera de möjligheter en systematisk digitalisering i vården ger

Exempel på uppdrag och åtgärder:

  • Konkretisera vad "vårdcentralen som nav" innebär i praktiken för patienter och vårdpersonal samt vilka förutsättningar som måste finnas på plats.
  • Utveckla ett gemensamt arbetssätt när patienter överförs mellan vårdgivare.
  • Utveckla jobbadigifysiskt.se som ger vårdgivare stöd och inspiration att utveckla arbetssätt där fysiska och digitala sätt att möta vården kompletteras.
  • Öka vårdcentralernas möjligheter att få telefonkonsultationer inom specialistvård/akutsjukhus som alternativ till att patienter remitteras till specialistvård.
  • Vidareutveckla det befolkningsinriktade hälsofrämjande uppdraget i vården.

Hela genomförandeplanen finns till höger på denna sida.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?