Hälso- och sjukvården 2040

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm planerar långsiktigt för invånarnas framtida behov. Därför har utredningen Hälso- och sjukvården 2040 genomförts. Resultat från utredningen har presenterats i perspektivrapporter och en slutrapport, som ska ligga till grund för strategiska diskussioner och beslut om konkreta reformer.

Utredningsarbetet har utgått från följande huvudfrågor. Hur kommer framtiden att se ut? Vilka utmaningar och möjligheter finns det och vad betyder de för hälso- och sjukvården? Vilka är konsekvenserna? Vilka vägval kan bli aktuella?

Slutrapport med framtidsprognoser och fokusområden

Utredningens slutrapport beskriver bland annat framtidsprognoser, möjliga framtidsscenarier och fokusområden för att säkra en god vård på lika villkor för alla. Den framtidsbild som presenteras ger vägledning för det fortsatta arbetet med att utveckla hälso- och sjukvården. Med detta som underlag kan uppdrag och beslut formuleras, till exempel om strategier och konkreta förändringar inför framtiden.

Ladda ned rapporten

Perspektivrapporter med framtidsanalyser

Rapporterna presenterar nuläges- och framtidsanalyser om några av de mest centrala perspektiven på hälso- och sjukvården. Varje perspektivrapport kompletteras med en sammanfattande PPT-presentation, diskussionsmaterial och en filmad intervju med rapportförfattarna.

Faktablad

Arbetsprocess och tidsplan

Utredningen startade 2018 och pågår till 2022. Under den första perioden har arbetet fokuserat på att identifiera frågor, samla in fakta, analysera konsekvenser, diskutera utmaningar och publicera utredningsresultat i perspektivrapporter. Ett arbete som har skett i samarbete med olika interna och externa aktörer. Under 2021–2022 sammanställdes analyser, prognoser och möjliga framtidsscenarier inför en slutrapport. I samband med det arrangerades ett antal dialogmöten med externa och interna referensgrupper. Ett särskilt inläsningsmaterial togs fram för dialogmötena som sammanfattar utredningsarbetet, innehåll i den kommande slutrapporten och nästa steg i utredningen. Ladda ned inläsningsmaterialet

HSF-Arbetsprocess_webb_03.pngOrganisation

Utredningen har rapporterat till en parlamentarisk grupp bestående av två ledamöter från varje parti i regionfullmäktige och till en styrgrupp. Arbetet har samordnats och drivits av en projektgrupp på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, i samverkan med interna och externa nätverk, referensgrupper och aktörer.
Se vilka som ingått i den parlamentariska gruppen.

Hör ett par ledamöter berätta om vikten av utredningen:

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?