Region Stockholms arbete med folkhälsa

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm arbetar för att länets invånare ska få en bättre hälsa. En god folkhälsa innebär att hälsan i befolkningen inte bara är god utan också jämlikt fördelad mellan olika grupper. Arbetet sker inom Region Stockholms olika ansvarsområden och i samverkan med andra aktörer i länet.

En god folkhälsa innebär att så många invånare som möjligt har en god hälsa, både fysisk och psykisk. Arbetet innebär att människor ska erbjudas insatser utifrån sina olika behov och förutsättningar. Insatserna ska både vara generella för alla i befolkningen och rikta sig till grupper med specifika behov. Region Stockholm har en viktig roll i att skapa förutsättningar för en god hälsa hos invånarna genom våra uppdrag inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur. För att påverka människors hälsa i positiv riktning arbetar vi med folkhälsa inom alla verksamheter och i samarbete med andra aktörer som till exempel skola, arbetsliv och stadsplanering.  

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?