Affärsutvecklingscheckar

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm erbjuder finansieringsstöd till små och medelstora företag som vill utveckla verksamheten inom internationalisering, digitalisering och /eller hållbar omställning. Ny ansökningsperiod är öppen. För digitaliserings- och internationaliseringschecken stänger ansökan den 1 maj.

Ansökningsperiod

Check för digitalisering och internationalisering 1 april - 1 maj 2022.
Check för hållbar omställning 1 april - 31 december 2022.

Grundkrav

För att beviljas stöd behöver företaget uppfylla samtliga grundkrav. 

  • Ha 1 – 49 anställda
  • Ha en omsättning på mellan 1 miljon och 100 miljoner 
  • Ha en god ekonomi

Medfinansiering

Affärsutvecklingscheckarna står för max 50 procent av kostnaderna i projektet – resterande 50 procent kräver egen medfinansiering.

Stöd

Bolaget kan söka stöd, 50 000 – 250 000 kronor, för köp av tjänst/konsult och projektanställning. För internationaliseringschecken även för resekostnader på max 20 procent av total kostnad.

Tänk på

Projektet ska bidra till företagets utveckling. Det innebär att projektets art skall ligga utanför den normala verksamhetens inriktning och bidra med kompetens/kunskap till företaget. En beskrivning av projektet i ska lämnas i  intresseanmälan. Det är därför viktigt att tänka på följande som ska beskrivas i bilagan för intresseanmälan.

  • Konkretisera och förtydliga projektet i ansökan. 
  • Vad blir implementerat – vad handlar projektet om som ni vill genomföra? 
  • Vad blir effekten för företaget? 
  • På vilket sätt är detta ny kompetens/kunskap?

Gör så här

Skicka in en intresseanmälan
I intresseanmälan ska företagets ekonomi, projektets syfte samt budget beskrivas. Intresseanmälan ligger till grund för bedömningen av de företag som går vidare. Efter bedömningsprocessen ombeds utvalda företag att lämna en formell ansökan.

Ladda intresseanmälan under bilagor till höger. Mejla den infyllda ansökan  till checkar.stockholm@almi.se och ange ”Ansökan Affärsutvecklingscheckar” i ämnesraden.

Observera att urvalsprocessen kan komma att ske både under och efter ansökningsperioden därför kan vi inte på förhand bekräfta när just ditt företag får besked.

Om programmet

Programmet affärsutvecklingscheckar är Region Stockholms finansieringsstöd till företag som finansieras från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Mellan 2021–2022 ska Region Stockholm fördela 30 miljoner kronor till små och medelstora företag i Stockholms län. Syftet är företaget ska utvecklas genom att öka sin konkurrenskraft och skapa hållbar tillväxt inom områdena hållbar omställning, digitalisering eller internationalisering.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?