Affärsutvecklingscheckar

Region Stockholm erbjuder finansieringsstöd till små och medelstora företag som vill utveckla verksamheten med hjälp av hållbar omställning, internationalisering eller digitalisering. Ansökningsperioden öppnar 1 januari och stänger 28 februari.

Syfte

Affärsutvecklingscheckar går att söka med syfte att utveckla företaget genom att öka företagets konkurrenskraft och skapa hållbar tillväxt inom områdena hållbar omställning, digitalisering eller internationalisering.

Grundkrav

För att vara stödberättigad behöver företaget uppfylla grundkraven.

  • Finnas i Stockholmsregionen
  • Ha 1 – 49 anställda
  • Ha en omsättning på mellan 1 miljon och 100 miljoner 
  • Ha en god ekonomi

Tydlig ansökan

Projekt som söker finansiering ska bidra till företagets utveckling och resultera i ny kompetens till företaget. Projektet ska vara nivåhöjande och utöver ordinarie verksamhet.

  • Tänk på att konkretisera och förtydliga projektet i ansökan. 
  • Vad blir implementerat – vad handlar projektet om som ni vill genomföra? 
  • Vad blir effekten för företaget? 
  • På vilket sätt är detta ny kompetens?

Gör så här

Innan du fyller i ansökan är det viktigt att du läser igenom informationen ordentligt. Under bilagor hittar du all information och alla dokument du behöver.

  1. Läs Ansökningsinstruktionen för den check du vill ansöka om
  2. Läs Lathund - Ansökan affärsutvecklingscheck

Om programmet

Programmet affärsutvecklingscheckar är Region Stockholms finansieringsstöd till företag som finansieras från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Mellan 2021–2022 ska Region Stockholm fördela 30 miljoner kronor till små och medelstora företag i Stockholms län.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?