Kompetensförsörjning

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Rapporten "Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser 2035” och de branschvisa prognoserna publicerades 2023. Ta del av rapporterna och laborera själv i vårt interaktiva statistikverktyg.

Interaktiv statistik för utbildning och arbetsmarknad

I vårt interaktiva statistikverktyg får du en överblick av kompetensförsörjningsläget i Stockholmsregionen. Statistiken är ett komplement till rapporten, där du enkelt kan identifiera utbildningsgrupper och se om prognosen pekar mot framtida brist, balans eller överskott.

Verktyget innehåller också statistik om matchning och utbildningsflöden. Matchning ger en indikation över efterfrågan på en viss utbildning och visar hur stor andel personer med en viss utbildning som arbetar i ett yrke som matchar utbildningen. Utbildningsflöden ger en översikt över hur många som studerar en viss utbildning.

I verktyget finns statistik om ungdomsgymnasiet, yrkesinriktningar på Komvux, Yrkeshögskolan samt högskola och universitet. Med hjälp av statistiken kan du följa utvecklingen för att exempelvis se om fler personer utbildar sig inom identifierade bristområden.

Interaktiv prognos

Källor

Statistik om matchning, Yrkeshögskola och högskola hämtas från SCB, medan statistik om ungdomsgymnasiet och Komvux hämtas från Skolverket.

Modellbeskrivning

Modellbeskrivningen beskriver hur resultaten ska tolkas och vilka metoder som använts för den regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognosen.

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?