Upprustning av Söderströmsbron

Söderströmsbron är tunnelbanebron mellan Slussen och Gamla stan. Bron byggdes 1957 och är en av de mest trafikerade sträckorna i hela SL:s trafiksystem. Byte av stålbroar skedde 2017-2019 och arbete med spår och växlar sker 2023-2024.

Detta gör vi

Vi rustar upp och byter ut spåranläggningen på Röda och Gröna linjen på sträckan mellan Slussen och Gamla stan. Vi lägger även in växlar. I och med detta säkrar vi trafiken 15 år framåt i tiden.

Syfte

Upprustningen genomförs för att öka brons livslängd och för att minska behovet av framtida underhåll. Detta innebär i sin tur att vi minskar risken för störningar i tunnelbanan.

Vem påverkas och tidplan

Resenärerna påverkas då vi stänger av antingen Röda eller Gröna linjen. Tunnelbanetrafiken stängs av i olika omgångar under åren 2023 och 2024. Det kommer alltid gå att resa mellan Slussen och Gamla stan.

Upprustningen av Söderströmsbron 

Som en central länk mellan tunnelbanesystemet norr och söder om Stockholm ligger Söderströmsbron. Bron består av 5 stycken stålbroar och Region Stockholm/SL har bytt ut de gamla stålbroarna mot nya broar i rostfritt stål. Med rostfritt stål minskar behovet av underhåll i framtiden. Även spåranläggningen byts ut. En stor del är redan utbytt och nu ska vi lägga in växelförbindelser mellan de fem tunnelbanespår som finns på bron. 

Så här gick brobytet till

En bro i taget byttes ut för att det alltid skulle gå att resa med tunnelbanan över bron. Spåren revs och de 60 år gamla brobalkarna ersattes av nya brobalkar i rostfritt stål. Då det inte fanns plats för någon kran på land så skedde arbetet från pråmar på vattnet. 

Kontakt

SL Kundtjänst – för dig som är privatperson
08-600 10 00 
sl.se

Trafikförvaltningens presstjänst – för media
08-123 315 50
press.tf@regionstockholm.se

  • Senast granskad: 5 februari 2024