Brandgaspartier i tunnelbanan

Hösten 2024 påbörjar vi arbetet med att göra tunnelbanan säkrare. 34 av våra stationer under jord ska förses med brandgasavskiljande partier eller motsvarande mellan plattformsutrymme och rulltrappsschakt eller biljetthall. 

Partierna ska begränsa brand- och brandgasspridning vid utrymning och vid räddningstjänstens insatser.

Under våren sker upphandling av entreprenörer och bygghandlingar tas fram. Produktionen på plats i tunnelbanan är planerad att starta hösten 2024.

Arbetet kommer i första hand att ske under trafikfri tid för att påverka trafiken så lite som möjligt. Du som reser till eller från en station där arbetet pågår kommer att påverkas genom att det kan bli en del byggstök på stationen och mindre yta på plattformen.

Vi kommer att bygga brandgaspartierna i tre olika etapper. I första etappen är det framför allt stationerna längs tunnelbanans linje 10 som får brandgaspartier: Hjulsta, Rinkeby, Rissne, Duvbo, Solna Strand, Huvudsta, Hallonbergen, Västra Skogen samt Skarpnäck på tunnelbanans gröna linje.

Visionsbild brandgaspartier Rinkeby
Visionsbild brandgaspartier på Rinkeby station. Illustration: Rundquist arkitekter
  • Senast granskad: 7 mars 2024