Utveckling av Rissnedepån

Tunnelbanedepån i Rissne utvecklas för att kunna ta emot flera vagntyper. Depån får också en ny verkstadshall som kan hantera flera sorters tunnelbanetåg. 

Detta gör vi

Vi bygger ut och utvecklar Rissnedepån i Sundbyberg för tunnelbanetåg och vagnar. 

Syfte

Rissnedepån ska kunna ta emot flera typer av tunnelbanevagnar än vad som nu är möjligt. En ny verkstadshall ska också byggas inne på området.

Vem påverkas och tidplan

När arbetena pågår kommer byggtrafiken i området att öka periodvis. Vid störningar som påverkar omgivningen kommer information att riktas direkt till de närmaste verksamheterna. 

Det förberedande arbetet med att utveckla Rissnedepån är full i gång. Under februari 2024 inleds sprängningar inför utbyggnad. Sprängningarna kommer att pågå under resten av året. 

Inne på depåområdet i Rissne ska en ny verkstadshall att byggas. Den ska kunna ta emot flera typer av tunnelbanevagnar än vad som nu är möjligt. 

För att göra plats och bygga den nya hallen ska befintligt berg sprängas bort, och sedan schaktas både kross och gammal makadam bort. Det sker med hjälp av lastbilar som kommer åka ut från depåområdet ner mot Madenvägen.

Sprängtider

Sprängningarna inleds 28 februari och sker vid givna tidpunkter varje vardag; klockan 10.40, 13.10 och 15.10. Vid behov finns också en reservtid klockan 15.40.

Varje sprängning tar ungefär en kvart. 

 

  • Senast granskad: 25 januari 2024