STHLM GLOBAL - exportstöd för företag

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

STHLM GLOBAL är ett regionalt forum för exportsamverkan som erbjuder företag i Stockholmsregionen stöd för att växa internationellt.

Stödet kan vara i form av rådgivning, finansiering och nätverk och ges i första hand till små och medelstora företag med tillväxtpotential.

Vart vänder du dig för exportstöd?

Hos respektive samverkanspartner hittar du mer information om hur ditt företag kan få stöd på vägen mot internationalisering eller export:

Region Stockholm - affärsutvecklingscheckar för internationalisering

Almi Stockholm Sörmland 

Business Sweden

Connect Sverige

Enterprise Europe Network - RISE

Företagarna, Stockholm 

Research Institutes of Sweden – RISE

Stockholms Handelskammare

Svenska Exportkreditnämnden     

Svensk Exportkredit

Om regional exportsamverkan 

Regional exportsamverkan (RES) utgår från Sveriges export och investeringsstrategi och syftet är att underlätta för dig som företagare att växa på en internationell marknad. Uppdraget samordnas nationellt av Tillväxtverket och i Stockholms län är det Region Stockholm som är ansvarig. Region Stockholm har gett Almi Stockholm/Sörmland i uppdrag att leda STHLM GLOBAL i partnerskap med flera företags- och exportfrämjande aktörer.

STHLM GLOBAL finansieras med medel från EU:s regionala utvecklingsfond.

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?