Vägen in för företag och medarbetare

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Innovation är en viktig del i Region Stockholms arbete för att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra våra verksamheter och därmed stärka tillväxten i regionen. Många innovationer skapas av våra medarbetare, men också av företag och innovatörer. Det gemensamma målet är att skapa innovativa metoder, produkter och tjänster som förbättrar för patienter, resenärer, verksamheter och medarbetare.

För dig som företagare eller innovatör

Vill du ha hjälp och stöd av oss för att utveckla din innovation eller idé inom Region Stockholm? Använd Kontaktformulär Region Stockholm Innovation  för att beskriva din idé och vad du önskar hjälp med.

När vi får in ett förslag skickar vi ut en förfrågan till våra innovationsstödjande verksamheter, som i sin tur undersöker om det finns ett behov av tjänsten och/eller produkten och om det finns resurser för ett samarbete tillsammans med dig eller ditt företag.  

Du får ett besked av oss inom 12 dagar. Oavsett om din idé har väckt intresse och verksamheten vill träffa dig för att få veta mer, eller om det inte finns möjlighet att utveckla den i samarbete med oss.

För dig som medarbetare

Om du är anställd i Region Stockholm, och antingen vill dela en idé eller berätta om ett behov som du har identifierat i ditt arbete, använder du dig av Kontakformulär innovationer medarbetare Region Stockholm 

Någon av våra innovationsverksamheter ger dig ett besked inom 12 dagar. 

Om din innovation har kommit längre än till idéstadiet kan du ansöka om medel ur Region Stockholms Innovationsfond.  

Innovationsstöd genom Region Stockholm

Region Stockholm samarbetar med bland annat universitet och högskolor, näringsliv och andra aktörer för att underlätta för goda idéer att förverkligas. Testbäddar, kliniska prövningar tillsammans med forskare och innovationsstöd tillsammans med våra verksamheter, är exempel på vad vi kan hjälpa dig med för att du ska kunna utveckla din idé.  

Testbäddar testar idéer i den verkliga miljön

En viktig förutsättning när man utvecklar något innovativt är att den blivande produkten, tjänsten eller metoden kan testas och demonstreras i en verklig miljö, en så kallad testbädd.

Region Stockholm kan hjälpa dig att få tillgång till testbäddar, till exempel inom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken.

Patient- och forskarmedverkan

Innovationsutveckling kräver ofta samverkan med forskning för att förverkligas, till exempel genom kliniska prövningar under utvecklingsprocessen. Region Stockholm samarbetar både med KI (Karolinska Institutet), KTH (Kungliga Tekniska högskolan) och Stockholms Universitet och med vårdgivare. Det betyder att både forskare och patienter kan vara delaktiga i utvecklingen av en idé för att säkerställa att produkten, tjänsten eller metoden är användbar och till nytta.

Innovationsstödjande verksamheter

Flera av länets vårdgivare har innovationsstödjande verksamheter. De fångar upp goda idéer, inspirerar och visar på möjligheter samtidigt som de fungerar som länk mellan vård och företag/innovatör.

Regionens innovationsstödjande verksamheter kan ge stöd genom hela innovationsprocessen: från behovs- och marknadsanalyser till prototyper och marknadsplaner.

Innovationsstödjande verksamheter i stockholmsregionen:

DS innovation (Danderyds sjukhus)
Innovationsplatsen (Karolinska Universitetssjukhuset)
StS Innovation (Södertälje Sjukhus)
SÖS Innovation (Södersjukhuset)
Tiohundra/Norrtälje sjukhus innovation
 

Innovationsambassadörer 

Även om man har en bra idé är det inte lätt att veta om eller hur den kan förverkligas. Därför har Region Stockholm utbildat medarbetare inom hälso- och sjukvården i idéutveckling, så kallade Innovationsambassadörer. 

Innovationsambassadörerna fångar upp idéer i ute i verksamheterna och hjälper dig och dina kollegor att ta innovationen vidare. Kanske är det just din idé som blir nästa innovation som förbättrar för patienter, resenärer och/eller medarbetare?  

Vill du bli innovationsambassadör? Kontakta oss

Om Region Stockholm Innovation

Region Stockholm Innovation är samlingsnamnet för innovations-verksamheten som bedrivs inom Stockholms län. Vänd dig gärna till någon av oss med dina funderingar, idéer eller frågor!

 

 

 

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?