Ekonomi och budget

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

En långsiktigt hållbar ekonomi är det övergripande finansiella målet för Region Stockholm. Det är en viktig förutsättning för att Region Stockholm ska bedriva verksamhet och genomföra de stora investeringar som planeras inom både hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken kommande år.

Region Stockholms verksamheter finansieras främst genom skatter från länets invånare. Regionfullmäktige beslutar om hur stor skattesatsen ska vara. 

Under 2022 är skattesatsen 12,08 kronor per intjänad hundralapp och under 2023 föreslås den att vara på samma nivå

En långsiktigt hållbar ekonomi

Region Stockholms övergripande finansiella mål är en långsiktigt hållbar ekonomi. Målet är en viktig förutsättning för att Region Stockholm ska bedriva verksamhet och genomföra de stora investeringar som planeras inom både hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken kommande år. För att nå målet arbetar Region Stockholm för kontroll över kostnadsutvecklingen.

Region Stockholm har en mycket stark ekonomi

Region Stockholm har sedan 2007 haft en mycket stark ekonomisk ställning. Enligt det internationella ratinginstitutet Standard & Poors´s (S&P) är Region Stockholm en god låntagare och har sedan flera år tillbaka ratingen AA+.

Den goda ratingen bygger på länets dynamiska och växande ekonomi med god sysselsättning och höga inkomstnivåer, men främst på att Region Stockholm har en stabil ekonomi i balans, stark likviditet och finansiell flexibilitet.

Läs mer om Region Stockholms kreditbetyg

Budgeten viktigaste styrdokumentet

Region Stockholms viktigaste styrdokument är budgeten som beslutas av regionfullmäktige. Budgeten innehåller bland annat mål, anslag och resultatkrav som anger inriktningen för verksamheterna och vilka ekonomiska resurser de har att röra sig med. 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?