Teckenspråk: Så styrs Region Stockholm

Region Stockholm styrs av politiska beslut. Det är regionfullmäktige som beslutar om övergripande mål och prioriteringar. De 149 ledamöterna väljs av invånarna i Stockholms län vid de allmänna valen.

Det är regionfullmäktige som fattar beslut om övergripande mål och prioriteringar i Region Stockholm. Andra beslut som behövs för att verksamheten ska fungera fattas av politiker i nämnder och styrelser. De flesta förtroendevalda sköter sina politiska uppdrag på fritiden och de kommer från hela Stockholms län.

Den största delen av Region Stockholms intäkter kommer från dig via regionskatten. Det viktigaste styrdokumentet vi har är budgeten, den beslutas av regionfullmäktige och anger hur pengarna fördelas i verksamheten.

  • Senast granskad: 22 november 2023