Teckenspråk: Hälsa och vård

När du som invånare i Stockholms län behöver vård eller vill ha råd om din hälsa finns hälso- och sjukvård alltid nära. Som patient har du rätt att vara delaktig i din vård och behandling.

Vården är organiserad så att du ska få rätt bedömning och behandling när du behöver. Var och hur du tas om hand i vården beror på vilka besvär och behov du har. Ibland krävs avancerad behandling av livshotande skador och sjukdomar. I andra fall räcker det med att stanna hemma och få rådgivning från en sjuksköterska. Där emellan finns många möjligheter till vård. Alla mottagningar har hög kompetens och specialistutbildad personal. Det är alltid bra att först ringa till 1177 för rådgivning och vägledning om vård, dygnet runt. Vid livshotande sjukdomar och skador ska du alltid ringa 112.

Vårdcentralen är ditt förstahandsval när du eller ditt barn behöver träffa vårdpersonal. De hjälper dig vid både fysiska och psykiska symtom. Om du snabbt behöver få vård brukar det dessutom gå att få träffa en läkare eller sjuksköterska samma dag. Om vårdcentralen bedömer att du behöver träffa en specialist kan du bli remitterad dit.

Innehåll

 • En medarbetare undersöker en patient som sitter i rullstol

  Rehabilitering

  Du som är i behov av rehabilitering efter sjukdom eller en skada kan själv välja vilken mottagning du vill gå till. I vissa fall kan du få rehabilitering hemma.
 • Äldre man med läsplatta

  Vård i hemmet

  Ibland kan du vårdas i hemmet av en läkare, sjuksköterska eller annan personal.
 • En sjukgymnast undersöker en patient som ligger på en bår

  Specialistmottagningar

  Vid behov kan vårdcentraler remittera dig till en specialistmottagning. Till vissa specialistmottagningar kan du gå utan remiss.
 • En person får sitt blodtryck undersökt

  Närakuter

  Om du skadar dig eller blir hastigt sjuk kan du vända dig till någon av våra närakuter.
 • Ambulanssjuksköterska på väg till ambulansen

  Akutmottagningar

  Sjukhusens akutmottagningar tar emot allvarliga akuta tillstånd. Det kan till exempel andningsbesvär, skallskador, medvetslöshet eller benbrott.
 • Tandläkare undersöker patient

  Tandvård

  Tandläkarna tar emot dig som har besvär med dina tänder. De gör också regelbundna undersökningar.