Teckenspråk: Kollektivtrafik

Region Stockholm har det övergripande ansvaret för att du som bor i eller besöker Stockholms län ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. Varje dag reser närmare 900 000 med kollektivtrafiken i Stockholms län.

Stockholm växer och får allt fler invånare och det är vår uppgift att se till att kollektivtrafiken hänger med. Därför gör vi en stor investering i kollektivtrafiken med bland annat utbyggnad av tunnelbanan till Barkarby, Nacka och Arenastaden.

Kollektivtrafiken finansieras dels via regionsskatten, dels via intäkter från försäljning av biljetter, reklamplatser och uthyrning av lokaler i anslutning till kollektivtrafiken. 

Storstockholms Lokaltrafik, SL, är samlingsnamnet och varumärket för den allmänna kollektivtrafiken i Stockholms län. SL:s verksamhet bedrivs i bolagsform. SL är ett bolag som ägs av regionen.

Mer information på teckenspråk hos SL.se

  • Senast granskad: 22 november 2023