Teckenspråk: Det här gör Region Stockholm

Region Stockholm ansvarar för att du som bor i Stockholms län ska få den hälso- och sjukvård och den tandvård som du behöver. Vår verksamhet omfattar sjukvård och hälsofrämjande arbete och även forskning, utbildning och utveckling.

Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i länet och ser till att du kan resa med buss, tunnelbana, pendeltåg, lokalbana och skärgårdsbåt.

Region Stockholm har även ett regionalt utvecklingsansvar. Det betyder att vi ska leda arbetet med att ta fram en regional utvecklingsplan som alla aktörer ställer sig bakom och jobbar utifrån. I den nu aktuella planen prioriteras ökat bostadsbyggande, styrning mot ett mer transporteffektivt samhälle, kompetensutveckling samt en jämlik och förbättrad folkhälsa. 

Som invånare i Stockholms län ska du kunna ta del av musik, teater, dans, film, konst och annan kultur. I vårt uppdrag ingår att bidra till detta. Vi ger bidrag till en bred kulturverksamhet och är också huvudfinansiär för Konserthuset Stockholm och Kungliga filharmonikerna.

  • Senast granskad: 12 februari 2024