Teckenspråk: Kultur

Kulturens betydelse för en växande och attraktiv Stockholmsregion där människor vill bo och verka är stor. Region Stockholm arbetar för att öka tillgången till kultur och bidrar till ökad delaktighet och bildning. Vi främjar kulturen i Stockholms län genom att värna konstarterna och den fria kulturens förutsättningar.

Vi ansvarar för ekonomisk stödgivning inom kulturområdet, folkbildningen och idrotts- och föreningslivet. Vi samverkar med länets kommuner för att barn och unga ska kunna ta del av ett rikt kulturutbud. Vi arbetar också för att möjliggöra möten med konst i vårdmiljöer och i kollektivtrafiken samt för att länets kulturarv ska tillvaratas och tillgängliggöras för fler.

Det är kulturnämnden som beviljar kulturstöd till aktörer. De verksamheter som får ekonomiskt stöd ska tillsammans omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder. Syftet är att bidra till ökad utveckling, tillgänglighet och delaktighet till konst och kultur för dig som bor i Stockholms län.

  • Senast granskad: 22 november 2023