Teckenspråk: Regional utveckling

Region Stockholm ansvarar för att leda och samordna arbetet för en hållbar utveckling i Stockholmsregionen. Vår vision är att vi ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion.

Vårt regionala utvecklingsansvar omfattar två områden: fysisk regionplanering och hållbar tillväxt för stockholmsregionen. Den fysiska planeringen handlar om var vi ska bygga framtidens arbetsplatser och bostäder, var vi bygger spår och vägar och hur vi skapar mötesplatser. Hållbar tillväxt handlar om att det finns en balans mellan ekonomisk tillväxt, social välfärd och miljöskydd.

  • Senast granskad: 22 november 2023