Teckenspråk: Patientnämnden

Lämna synpunkter och klagomål

Det enklaste sättet att lämna synpunkter och klagomål är genom är att logga in med e-legitimation på 1177.se. Du kan även ringa och skicka brev till oss. Våra kontaktuppgifter finns på hemsidan (länk)  

Om du har klagomål på den vård som du eller en närstående har fått kan du vända dig till patientnämnden. Patientnämnden gör inga egna medicinska bedömningar eller tar ställning till om vårdgivaren har gjort rätt eller fel, men kan hjälpa till att få dina klagomål eller synpunkter besvarade av vårdgivaren. Patientnämnden är en opartisk länk mellan vård och patienter. Det kostar inte något att ta kontakt med oss och vi har tystnadsplikt.

Till patientnämndens förvaltning kan du vända dig med frågor och klagomål som rör all offentligt finansierad vård i Stockholms län. Patientnämnden har ingen preskriptionstid, vilket betyder att du inte behöver anmäla inom en viss tidsram.

  • Senast granskad: 22 november 2023