Om strukturfondspartnerskapet

Stockholms län är ett av åtta svenska strukturfondsområden. Strukturfondspartnerskapet består av förtroendevalda region- och kommunpolitiker från Stockholms län samt representanter för organisationer från offentlig, privat och ideell sektor.

Regeringen har utsett Micheala Haga som partnerskapets ordförande, och Region Stockholm är värd för partnerskapets sekretariat.

Yttrande om prioritering av projekt

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Svenska ESF-rådet är förvaltande myndighet för Europeiska socialfonden (ESF+). De förvaltande myndigheterna ansvarar för utlysningar för projekt som kan söka stöd från respektive fond. De förvaltande myndigheterna bedömer därefter inkomna projektansökningar för att välja ut projekt som kan prioriteras för genomförande. Strukturfondspartnerskapet tar beslut om vilka av dessa utvalda projekt som ska prioriteras. De förvaltande myndigheterna beslutar därefter att bevilja eller avslå EU-finansiering i överensstämmelse med partnerskapets beslut om prioritering.

EU-flaggan tillsammans med texten Medfinansieras av Europeiska unionen

Läs mer om strukturfondspartnerskap

Lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap

Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

Gemensamt regelverk för EU-fonder som förvaltas med medlemsländer och regioner

Organisation

Här kan du läsa om organisationen.

Strukturfondspartnerskapet

Partnerskapet består av en ordförande och 22 ledamöter. Partnerskapets arbetsordning reglerar partnerskapets organisation utifrån gällande lag och förordningar.

 • 12 ledamöter (inklusive ordförande): förtroendevalda representanter:
  - Region Stockholm
  - kommuner i Stockholms län
 • 11 ledamöter och 11 ersättare:
  - Arbetsmarknadens organisationer (4 ledamöter/4 ersättare)
  - Statliga myndigheterna (3 ledamöter/3 ersättare)
  - Region Stockholms förvaltning (1 ledamot/1 ersättare)
  - Akademin (1 ledamot/1 ersättare)
  - Näringslivet (1 ledamot/1 ersättare)
  - Civilsamhället (1 ledamot/1 ersättare)

Ordförande

 • Michaela Haga (C), Region Stockholm

Ledamöter

 • Meeri Wasberg (S), Region Stockholm
 • Viktor Morawski (MP), Region Stockholm
 • Bekir Uzunel (V), Region Stockholm
 • Charlotte Broberg (M), Region Stockholm
 • Mikael Igelström (M), Region Stockholm
 • Andreas Birgersson (SD), Region Stockholm
 • Frida Bengtsson (S), Stockholms stad
 • Kristina Lutz (M), Stockholms stad
 • Oskar Weinmar (M), Storsthlm (Upplands Väsby kommun)
 • Christina Tufvesson (L) Storsthlm (Stockholms stad)
 • Daniel Larson (S) Storsthlm (Lidingö kommun)
 • Victoria Engman Broadley, Fremia (Famna)
 • Daniel Forslund, Almega (Vårdföretagarna)
 • Carl Stern, LO (IF Metall)
 • Swante Holm, TCO (TCO-rådet Stockholms län)
 • Jean Passchier, Arbetsförmedlingen
 • Jonatan Lindstrand, Försäkringskassan
 • Anna Conzen, Länsstyrelsen Stockholm
 • Anton Västberg, Region Stockholms förvaltning
 • Karin Dahlman-Wright, Karolinska Institutet
 • Bengt Bengtsson, Företagarna i Stockholms län
 • Kjell Johansson, Coompanion Stockholm

Ersättare

 • Larisa Lacatus, Fremia (Stadsmissionen)
 • Pierre Sandberg, Almega (Tågföretagen)
 • Sophia Andersson, LO
 • Tommy Mäntynen, TCO (Vision)
 • Lennart Lundin, Arbetsförmedlingen
 • Christine Ängsäter, Försäkringskassan
 • Linda Börjesson, Länsstyrelsen  
 • Sofia Kamps, Region Stockholms förvaltning
 • Nils Ekedahl, Södertörns Högskola
 • Staffan Ingvarsson, Stockholm Business Region AB
 • Karin Jacobson, Stockholms läns Bildningsförbund

Huvudsekreterare

 • Evert Kroes

Arbetsutskottet

Partnerskapet har ett arbetsutskott som sammanträder innan varje partnerskapssammanträde inom ramen för huvudsekreterarens beredning av partnerskapets ärenden.

Partnerskapet kommer vid sitt första sammanträde den 30 mars 2023 utse ordföranden och ledamöter till arbetsutskottet.

Ordförande

 • Michaela Haga, ordförande strukturfondspartnerskapet

Ledamöter

 • Meeri Wasberg (S), Region Stockholm
 • Charlotte Broberg (M), Region Stockholm
 • Anna Conzen, Länsstyrelsen Stockholm
 • Kjell Johansson, Coompanion Stockholm

Beredningsgruppen

Strukturfondspartnerskapets beredningsgrupp ska bland annat bistå huvudsekreteraren i beredningen av partnerskapets prioriteringsärenden och arbeta proaktiv med mobiliseringen av aktörer i samband med utlysningar för projekt. Beredningsgruppen består av representanter för organisationer som är representerade i partnerskapet.

Ledamöter

 • Alvin Planman, Region Stockholm
 • Anna Bergkvist, ABF-distriktet i Stockholmsregionen
 • Anna Brunzell, Stockholms stad
 • Carina Hillman, Arbetsförmedlingen
 • David Norman, Storsthlm
 • Johanna Tollbäck, Södertörns högskola
 • Micaela Tonndorf, Länsstyrelsen Stockholm
 • Susanne Landin, Försäkringskassan

Kontakt

Evert Kroes
Huvudsekreterare
Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län
evert.kroes@regionstockholm.se

 • Senast granskad: 20 februari 2024