Strukturfondspartnerskapet

Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län prioriterar projekt som har sökt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden eller Europeiska socialfonden. 

Projekten spänner över en stor bredd; från stöd för små och medelstora företag, till stöd för unga. 

EU-flaggan tillsammans med texten Medfinansieras av Europeiska unionen

Innehåll

 • EU-flagga

  Om strukturfondspartnerskapet

  Strukturfondspartnerskapet består av region- och kommunpolitiker från Stockholms län samt personer från organisationer från offentlig, privat och ideell sektor.
 • Sammanträde

  Sammanträden

  Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län sammanträder fyra gånger per år, här hittar du dagordning och protokoll för partnerskapets sammanträden.
 • Industriutveckling

  Utlysningar

  Här hittar du information om utlysningar för att ansöka om EU-finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. 
 • Kvinna kollar på karta över Stockholms län

  Beviljade projekt

  Strukturfondspartnerskapet beslutar vilka projekt som ska prioriteras för genomförande.
 • Växt ur jorden som får vatten av en person

  Program 2021-2027

  I programmet för respektive fond bestäms hur medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden ska användas.