Strukturfondspartnerskapet

Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län prioriterar projekt som har sökt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden eller Europeiska socialfonden. 

Projekten spänner över en stor bredd; från stöd för små och medelstora företag, till stöd för unga. 

EU-flaggan tillsammans med texten Medfinansieras av Europeiska unionen

Innehåll

  • EU-flagga

    Stockholms län är ett av åtta svenska strukturfondsområden. Strukturfondspartnerskapet består av förtroendevalda region- och kommunpolitiker från Stockholms län samt representanter för organisationer från offentlig, privat och ideell sektor.

  • Här hittar du information om utlysningar för att ansöka om EU-finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF+). 

  • Strukturfondspartnerskapet beslutar vilka projekt som ska prioriteras för genomförande. De prioriterade projekten beviljas stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) eller Europeiska socialfonden (ESF+).

  • I programmet för respektive fond bestäms hur medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF+) ska användas.