Sammanträden

Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län sammanträder fyra gånger per år. Här hittar du dagordningar och protokoll för partnerskapets sammanträden.

Sammanträden 2024

Här hittar du tider för Strukturfondspartnerskapets sammanträden 2024.

27 mars

27 mars klockan 13.00-16.00

13 juni

 13 juni klockan 9.00-12.00  

24 oktober

 24 oktober klockan 9.00-12.00  

12 december

 12 december klockan 9.00-12.00  

Sammanträden 2023

Här hittar du information om Strukturfondspartnerskapets sammanträden 2023.

30 mars

Protokoll från sammanträdet 30 mars 2023

12 oktober

 • Studiebesök
  Famnas ESF-projekt SIV - stödstruktur idéburna vård- och omsorgsgivare
  Stockholms stads ESF-projekt Kompetensutveckling äldreomsorgen
 • Sammanträde
  Samråd: inriktning utlysningar för ERUF och ESF+, 2024:1, januari 2024
  Beslut: partnerskapets mötesplan för 2024
  Information: utvärderingsplan ERUF, hantering riskkapital inom ERUF, uppföljning strukturfonder

Protokoll från Strukturfondspartnerskapets sammanträde 12 oktober 2023

13 december

 • Prioriteringsbeslut - Ansökningar ESF+ från augustiutlysning 2023:2
 • Prioriteringsbeslut - Ansökningar ERUF från augustiutlysning 2023:2
 • SFP årsplan 2024

Protokoll från Strukturfondspartnerskapets sammanträde 13 december 2023

 • Senast granskad: 21 februari 2024