Region Stockholm och franska Région Île-de-France

Region Stockholm har sedan 2022 ett avtal med Île-de-France, Frankrikes huvudstadsregion som inkluderar Paris. 

Ökad regional attraktionskraft, artificiell intelligens, autonoma och uppkopplade bilar samt förvaltning av naturresurser och grön finansiering - det är några områden för samarbetet.

Sedan november 2017 har Sverige och Frankrike ett strategiskt partnerskap för innovation, digital omvandling och gröna lösningar. Samarbetet har sedan dess fördjupats genom ett partnerskap som ingicks 2022 med Île-de-France. Det gemensamma syftet är att bidra till hållbar tillväxt, innovativa lösningar, nya affärsmodeller och ny kompetens för att skapa nya jobb och bevara den sociala sammanhållningen.

Fyra prioriterade områden

  1. Industri – främja tematiska partnerskap mellan företagskluster, institutioner och organisationer inom sektorerna autonoma och uppkopplade fordon, ren energi, artificiell intelligens och bioteknik.
  2. Ekonomi – stärka samarbetet för att öka de båda regionernas attraktionskraft genom gemensamma projekt och nya samarbeten.
  3. Stadsplanering och smarta städer – utveckling av partnerskap mellan offentliga aktörer för hållbar mobilitet och utvecklad kollektivtrafik. Hållbar mobilitet innebär att förflytta människor och gods på effektiva, hälsosamma och klimatneutrala sätt som är tillgängliga för alla.
  4. Miljö – erfarenheter av förvaltning av naturresurser och grön finansiering prioriteras.

Femårigt avtal som kan förlängas

Samarbetsavtalet mellan Region Stockholm och regionen Île-de-France har en femårig genomförandefas som kommer rapporteras årsvis under perioden. Efter fem år kan samarbetsavtalet förlängas i ytterligare fem år. Inom Region Stockholm har en arbetsgrupp etablerats för genomförandet.

Besök webbsidan om samarbetet: Partnership Île-de-France - Region Stockholm

  • Senast granskad: 19 januari 2024