Budget 2024 för Region Stockholm

Här kan du ta del dokument kopplade till budget 2024, läsa nyheter om de beslut som tagits och se budgetdebatten i efterhand.

Budget för 2024 har rubriken Ansvar i kris och tar sikte på att hantera ett allvarligt ekonomiskt läge. Den innebär tuffa ekonomiska ramar, vissa besparingar och åtgärder som ökar intäkterna. Det är dels höjd skatt, dels höjning av vissa taxor i kollektivtrafiken och patientavgifter. En jämlik vård till alla efter behov och en attraktiv kollektivtrafik för invånarnas dagliga resande är fortsatt i fokus.

Fakta om budgeten

Budgeten är det främsta politiska styrdokumentet för hela Region Stockholms verksamhet. I budgeten bestämmer de folkvalda politikerna hur pengarna inom Region Stockholm ska fördelas och vad du ska betala i skatt. Budget 2024 beslutades av Regionfullmäktige den 8 november 2023.

  • Senast granskad: 7 februari 2024