Budget 2024: Budgeten i siffror

Budgeten uppgår till 133 miljarder kronor 2024. Det vill säga, så stora är de totala budgeterade intäkterna.

 • Det budgeterade resultatet är -4 miljarder kronor 2024. För det negativa resultatet åberopas synnerliga skäl med anledning av tillfälligt kraftigt högre pensionskostnader.
 • Skattesatsen höjs med 30 öre till 12.38 kronor per intjänad hundralapp
 • Nämnderna tillförs totalt 98 miljarder kronor i anslag 2024, vilket är en ökning med 7 procent.
 • Inom kollektivtrafiken höjs 30-dagarsbiljetten med 50 kronor och enkelbiljetten med tre kronor. Det reducerade biljettpriset höjs inte.
 • Patientavgiften för besök på närakuter höjs till 375 kronor och inom öppenvården till 275 kronor. 
 • Investeringsutrymmet för 2024 uppgår till 21,7 miljarder kronor varav 78 procent utgörs av investeringar i kollektivtrafik.
 • Investeringsplanen omfattar totalt 132,8 miljarder kronor de närmaste tio åren för hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken inklusive utbyggd tunnelbana. 

Anslag till nämnderna

 • Anslagen till nämnder är 98 miljarder kronor 2024, vilket är en ökning med 7 procent.
 • Hälso- och sjukvårdsnämndens anslag är 66,9 miljarder kronor.
 • Anslaget till primärvårdsnämnden är 14,1 miljarder kronor.
 • Patientnämndens anslag är 35 miljoner kronor.
 • Trafiknämndens anslag är 13,5 miljarder kronor, varav anslaget till färdtjänstverksamheten är 1,2 miljarder kronor.
 • Anslaget till regionstyrelsen är 2,7 miljarder kronor.
 • Anslaget till kulturnämnden är 587 miljoner kronor.
 • Anslaget till klimat- och regionutvecklingsnämnden är 163 miljoner kronor. 

(Inget anslag ges till fastighets‐ och servicenämnden som ansvarar för sina intäkter på affärsmässiga grunder genom avtal med de som använder nämndens tjänster.)

Siffrorna är hämtade från Budget 2024 för Region Stockholm. Senare beslut av regionfullmäktige kan innebära att enskilda anslag eller andra belopp justeras.

Här kan du ladda ner budget 2024

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera