Nyheter

 • Fler patienter kan få nytta av aktuell precisionsmedicin

  Fler patienter ska få nytta av den forskning som görs inom så kallad precisionsmedicin. Det är ett begrepp som beskriver flera olika sätt att diagnosticera och behandla patienter, ofta med svåra eller ovanliga sjukdomar.

  Forskning och innovation
 • 1177 på telefon erbjuder videosamtal

  Sedan 1 februari kan den som ringer 1177 i Region Stockholm få möjlighet att genomföra ett videosamtal med en sjuksköterska. Nu visar ny statistik att drygt 1600 videosamtal genomfördes under februari månad.

  Hälso- och sjukvård
 • Minskad inhyrd bemanning ger bättre arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter

  Som tidigare kommunicerats ska Region Stockholms beroende av inhyrd bemanning i hälso- och sjukvården minskas. Hälso- och sjukvården ska präglas av kontinuitet och långsiktighet och regionen vill prioritera satsningar på de egna medarbetarna och deras arbetsmiljö. Inriktningen drivs nu på med hjälp av insatser där målet är att öka andelen egna medarbetare.

  Hälso- och sjukvård
 • Läkemedel kan fungera olika hos män och kvinnor

  I Region Stockholms digitala kunskapsstöd ”Janusmed kön och genus” har nu cirka 400 läkemedel analyserats utifrån könsaspekter. Genom att skriva in läkemedlets namn går det hitta information om eventuella könsskillnader när det gäller biverkningar eller behandlingseffekt.

  Hälso- och sjukvård
 • Gemensamma åtgärder krävs för en ekonomi i balans

  2023 kommer att vara ett tufft ekonomiskt år för Region Stockholm. Akutsjukhusen får två miljarder extra samtidigt som det ska framgå i en gemensam åtgärdsplan hur inhyrning av bemanning och kostnaden för administration ska minska. Det föreslog regionstyrelsen vid sitt sammanträde den 7 mars.

  Hälso- och sjukvård
 • Nu erbjuds nya påfyllnadsdoser

  Covid-19 sprids just nu i mycket mindre omfattning än tidigare. Pandemin är i ett nytt skede och de flesta av oss har ett bra skydd mot att bli allvarligt sjuka om vi smittas. Därför anpassas Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Är du 80 år eller äldre eller bor på ett särskilt boende för äldre rekommenderas du en ny påfyllnadsdos under våren.

  Hälso- och sjukvård
 • Dags att söka sommarjobb i Region Stockholm

  Nu kan unga som är födda 2004 – 2006 söka sommarjobb i Region Stockholm. Målet är att kunna erbjuda totalt 700 ungdomar en plats.

  Organisation och styrning
 • 28 februari: Lägesrapport covid-19

  Totalt vårdas 141 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är 31 färre än vad som rapporterades i förra rapporten för två veckor sedan. Från om med idag så kommer lägesrapporterna om covid-19 att publiceras den första tisdagen i varje månad. Nästa rapport kommer den 4 april.

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholm skänker blodbuss till Ukraina

  Region Stockholm skänker en utrustad blodbuss som körs ner till Ukraina. Det sker efter ett beslut av regionstyrelsens ordförande Aida Hadžialić. Donationen av blodbussen sker på en förfrågan från en ukrainsk hjälporganisation och är ett led i Region Stockholms humanitära stöd till Ukrainas folk.

  Organisation och styrningHälso- och sjukvård
 • Idag den 24 februari är det sverigefinnarnas dag

  Sverigefinnarna är finsktalande invandrare från Finland. De är idag den största av Sveriges fem nationella minoriteter. En halv miljon personer med denna bakgrund bor i Sverige.

  HållbarhetOrganisation och styrning
 • Stödinsatser till Ukraina fortsätter

  Region Stockholm har skänkt material och annan hjälp till Ukraina efter den ryska invasionen för ett år sedan. Stödinsatserna fortsätter, nu senast med ett beslut i trafiknämnden där Region Stockholm överlämnar 14 bussar för transport till Ukraina inom ramen för EU-kommissionens initiativ.

  Organisation och styrning
 • Nicole Silverstolpe blir särskild samordnare för Ukraina

  Rysslands invasion av Ukraina har nu pågått i ett år. Region Stockholm har sedan inledningen av kriget kontinuerligt arbetat för att stötta och bistå nödställda och drabbade i Ukraina. För att även i fortsättningen hantera insatser, biståndsförfrågningar och andra frågor kopplade till kriget har en särskild samordnare med ansvar för frågorna utsetts. Produktionsdirektör Nicole Silverstolpe får uppdraget enligt ett beslut av ordförande i regionstyrelsen Aida Hadžialić.

  Organisation och styrning
 • Utsläppen i Stockholms län minskar för sakta

  En ny rapport från Region Stockholm har tagit tempen på klimatläget i länet. Vilka är de stora utsläppen och vilka områden bör prioriteras för att det regionala målet med netto noll till år 2045 ska kunna nås?

  HållbarhetRegional utveckling
 • Stockholms läns befolkning ökar mest i riket

  Stockholms läns befolkning ökade med 24 888 personer under år 2022, vilket motsvarar 1,0 procent. Sista december 2022 hade länet 2 440 027 invånare. Det är en folkökningstakt som är högre än rikets 0,7 procent.

  Regional utveckling
 • Förändringar i vården för smärta, utmattning och ME/CFS

  Patienter med långvarig smärta, utmattningssyndrom och den neurologiska sjukdomen ME/CFS kommer från 2025 att i större utsträckning tas om hand av primärvården med stöd av specialiserade enheter.

  Hälso- och sjukvård
 • Kultursommarjobb till 200 unga i 15 kommuner

  Inför sommaren 2023 har Region Stockholm förmedlat handledarersättning för kultursommarjobb till 15 kommuner i länet. Syftet med satsningen är att unga ska få möjlighet att prova ett yrke inom ett konstnärligt område.

  Kultur
 • Region Stockholms bokslutskommuniké 2022

  Region Stockholm redovisar ett resultat på 4 965 miljoner kronor 2022. Det budgeterade resultatet var 142 miljoner kronor.

  Ekonomi och budget