Nu tar AISAB över Falcks del av ambulanssjukvården

På fredagen 1 mars övergick formellt ambulansvårdgivaren Falck Ambulans AB:s affärsområden till regionägda Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB). Det är första steget mot att hela den vägburna ambulanssjukvården ska drivas i regionägd regi.

I augusti 2023 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att all vägburen ambulanssjukvård samt de prehospitala läkartjänsterna ska övergå från att, till stora delar, vara privatägd till att bli regionägd. Detta kommer att ske successivt till och med våren 2025.

Nu sker den första förändringen. Redan på torsdagen började AISAB ta över Falcks affärsområden avseende ambulansverksamheten i Stockholm; Syd väst, Mitt syd och Syd ost. Det motsvarar länets södra delar, från Nykvarn i väster till och med Värmdö i öster. 

Hela Falcks fordonspark, alla lokaler och nästan all personal (drygt 300 medarbetare) följer med över till AISAB. Ett arbete pågår med att märka upp alla fordon med AISAB:s logotyp men under en övergångsperiod kan fordon med Falcks logotyp fortfarande förekomma i trafiken.

Fler nyheter