Uppdatering angående cyberattacken mot Sophiahemmet

Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) är fortfarande aktiverad i stabsläge med anledning av den cyberattack som riktats mot Sophiahemmet.    

Den cyberattack som Sophiahemmet drabbades av var en ransomwareattack med så kallad skadlig kod. Som tidigare är känt isolerade Sophiahemmet omedelbart den drabbade it-miljön. För närvarande pågår ett intensivt utrednings- och återställningsarbete.

Sedan tidigare har Region Stockholm vidtagit säkerhetsrelaterade skyddsåtgärder med anledning av händelsen. Det innebär vissa konsekvenser för delar av IT-miljön på Sophiahemmet och ytterligare några vårdgivare i anslutning till Sophiahemmet. Till exempel kommer berörda vårdgivare för närvarande inte åt regionens journalsystem och kringsystem och har övergått till manuella rutiner.

Inget tyder i nuläget på störningar hos övriga vårdgivare i länet till följd av händelsen.

Region Stockholm fortsätter att följa händelseutvecklingen noga och arbetar i nära samverkan med Sophiahemmet. Förhoppningen är att så snart som möjligt återställa funktionaliteten för berörda vårdgivare.  

Fakta beredskapslägen:  

De särskilda sjukvårdsledningarna kan fatta beslut om i vilket  
beredskapsläge krisledningen ska vara i. De tre beredskapslägena är stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge.  

Stabsläge  

Beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.  

Förstärkningsläge  

Beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.  

Katastrofläge  

Beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner. 

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter