Svagaste folkökningen i länet på 18 år

Stockholms läns befolkning ökade med 14 794 personer under 2023 till totalt 2 454 821 i slutet av året. En ökning med 0,6 procent. Procentuellt hade bara Uppsala och Västerbotten en högre folkökningstakt, ändå är det den svagaste ökningen på 18 år.

Stockholms läns svaga ökning ligger i linje med riket i övrigt som visar den svagaste folkökningstakten på 22 år.

En svagare folkökning i länet var prognostiserad för 2023 men blev än lägre på grund av nya rutiner hos Skatteverket avseende folkbokförda personer som inte längre befinner sig i Sverige. Dessa har tagits bort ur registret och lagts till årets utvandring, även om de kan ha lämnat Sverige tidigare år.

Barnafödandet bidrog mest till folkökningen. 25 781 barn föddes och 16 051 personer avled, vilket ger ett födelsenetto på 9 730 personer. Fjolårets förlossningssiffra är den lägsta sedan år 2005. Nu pekar dock inskrivningarna vid barnmorskemottagningar på att barnafödandet kommer att öka i år.

Antalet personer som flyttade in var 73 162 och antalet som flyttade ut var 69 089. Flyttnettot var därmed 4 073 personer. Förutom flyttnettot och födelseöverskottet består folkökningen år 2023 även av ett positivt justeringstal på 991 personer. Justeringstalet består till stor del av sent inrapporterade invandringar.

Läs mer om befolkningsutvecklingen i länet

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter