Regional särskild sjukvårdsledning med anledning av cyberattack mot Sophiahemmet

Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) är sedan sent i tisdags kväll aktiverad i stabsläge med anledning av den cyberattack som riktats mot Sophiahemmet. 

Vissa säkerhetsrelaterade skyddsåtgärder är vidtagna som får konsekvenser för delar av IT-miljön på Sophiahemmets sjukhusområde. Det innebär att vissa vårdgivare under en period framöver inte längre har tillgång till regionens journalsystem och kringsystem. Regionen följer händelseutvecklingen noga, och förhoppningen är att så snart som möjligt återställa funktionaliteten för berörda vårdgivare. Tills vidare behöver berörda vårdgivare övergå till manuella rutiner i vissa arbetsprocesser. Åtgärderna påverkar inte övriga vårdgivare i regionen.

Fakta beredskapslägen: 

De särskilda sjukvårdsledningarna kan fatta beslut om i vilket 
beredskapsläge krisledningen ska vara i. De tre beredskapslägena är stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. 

Stabsläge 

Beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen. 

Förstärkningsläge 

Beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner. 

Katastrofläge 

Beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.   

Fler nyheter