Kostnadsfri vaccination mot kikhosta för gravida

Den 1 mars införs kostnadsfri vaccination mot kikhosta för gravida i Region Stockholm. 

Kikhosta är en smittsam sjukdom som ger kraftig och långvarig hosta och framför allt spädbarn riskerar att bli allvarligt sjuka. Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot kikhosta för gravida från graviditetsvecka 16 och rekommendationen gäller året om. Vaccinationen ger barnet ett skydd mot kikhosta de första månaderna i livet, innan barnet hunnit få sina första doser vaccin. Du som är gravid får också skydd mot kikhosta. På så sätt minskar även risken att barnet smittas via föräldern.

I budgeten för 2024 fick hälso- och sjukvårdsnämnden ett uppdrag att införa avgiftsfrihet för vaccination mot kikhosta för gravida. Den 1 mars 2024 blir vaccinationen kostnadsfri. 

Du som är gravid får information om vaccination på din barnmorskemottagning. Vaccinationen sker på en av vaccinationsmottagningarna runt om i länet.

Här kan du läsa mer om vaccinationen och få information om hur du bokar tid

Fler nyheter