Ny rapport om kulturens betydelse för hälsa och välbefinnande

I rapporten "Kulturens betydelse för hälsa och välbefinnande – En sammanfattning av en kartläggande litteraturöversikt" lyfter Folkhälsomyndigheten kulturens välgörande inverkan på hälsan.

Kulturen kan vara en outnyttjad resurs för att främja folkhälsan

Samhällsutmaningarna är stora vad gäller vidgade hälsoklyftor, en ökad andel äldre i befolkningen och psykisk ohälsa. Rapporten slår fast att kulturen kan spela en central roll i folkhälsans utveckling och kan stärka arbetet för en bättre och mer jämlik hälsa.

Enligt rapporten kan konst och kultur bidra till att minska psykiska besvär och förbättra välbefinnandet hos olika patientgrupper. Analysen inkluderar en bred palett av aktiviteter, där deltagarna aktivt medverkar i processen.

Rapporten ger överskådlig sammanfattning av resultat från en kartläggande litteraturöversikt.

-Det finns ett signalvärde i att Folkhälsomyndigheten belyser forskningsområdet kultur och hälsa. Det bekräftar att det är relevant för en bred allmänhet, och ur ett vidare samhällsperspektiv, säger Broula Barnohro Oussi, strateg på Region Stockholms Kompetenscentrum för kultur och hälsa.

 

Folkhälsomyndigheten lyfter även fram några kunskapsluckor. Forskningen tenderar att vara mer omfattande när det gäller musik, dans, skapande konst och teater, medan andra kulturformer som läsande, skrivande, film, fotografering och arkitektur saknar likvärdig uppmärksamhet.

Detta synliggör behovet av ytterligare studier och forskning för att få en mer heltäckande förståelse av hur olika kulturformer påverkar vårt välbefinnande. I det större sammanhanget understryker rapporten vikten av att integrera kulturella inslag i hälsofrämjande strategier. Genom att förstärka kopplingen mellan kultur och hälsa kan samhället på ett mer effektivt sätt adressera hälsoutmaningar och främja en hållbar och jämlik välfärd för alla.

Länk till rapporten "Kulturens betydelse för hälsa och välbefinnande – En sammanfattning av en kartläggande litteraturöversikt" på Folhälsomyndighetens webbplats

Kompetenscentrum för kultur och hälsa

Region Stockholms Kompetenscentrum för kultur och hälsa främjar ett integrerat och humanistiskt synsätt på kultur och hälsa och sprida forskning på området.

Broula Barnohro Oussi, strateg på Region Stockholms Kompetenscentrum för kultur och hälsa, modererar ett digitalt kunskapswebbianrium kring kultur och hälsa torsdagen den 21 mars 2024. 

Länk till inspelningar av kulturförvaltningens kunskapswebbinarier i Play-kanalen Kultur.

Läs mer om Kompetenscentrum för kultur och hälsa.

Fler nyheter