18:30 Regional särskild sjukvårdsledning efter larm om gasutsläpp avslutad

Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) med anledning av larm om gasutsläpp i anslutning till Säkerhetspolisens högkvarter i Solna är avslutad. Totalt har åtta personer med symtom tagits om hand.

Cirka klockan 13:30 i dag aktiverade Region Stockholm Regional särskild sjukvårdsledning och gick upp i stabsläge efter larm om gasutsläpp i anslutning till Säpos högkvarter i Solna. Region Stockholm avslutade stabsläget cirka 18:30. Totalt åtta personer med symptom har tagits om hand på sjukhus. Orsaken till utsläppet är ännu oklar.

Om du har befunnit dig i nära anslutning till området och upplever andningssymtom ska du uppsöka sjukvård.

Fakta beredskapslägen: 

De särskilda sjukvårdsledningarna kan fatta beslut om i vilket 
beredskapsläge krisledningen ska vara i. De tre beredskapslägena är 
stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. 

Stabsläge 

Beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen. 

Förstärkningsläge 

Beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner. 

Katastrofläge 

Beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.   

Fler nyheter